Det behövs nya och bättre sätt att leda! Som samhället ser ut och som vi människor tänker och fungerar idag, så behövs det nya och bättre sätt att styra och leda. Vår utmaning är att hitta ett bra sätt att styra och leda med hjälp av de värden som är viktiga både för...