Vår vision

En vision, ja kanske är det vår dröm

Vi har en vision, ja kanske är det vår dröm. Att alla människor ska få möjlighet att må bra, uppleva framgång och till och med känna sig stolta över vem man är, vad man tillhör och vad man bidrar med.

Ledarskap och medarbetarskap är bärare av värdegrund och kultur. När tillvaron görs meningsfull, begriplig och hanterbar så blir sammanhanget samtidigt mer värdeskapande och mänskligt hälsosamt. Vägen dit börjar i de tankar människor har om varandra och hur vi ser på varandra.

”Se människan som intressant, kompetent och lärande. Visa intresse för det som fungerar och varför det fungerar. Utforska nyfiket varje individs resurser och bekräfta den förmåga hon har. Där finns fröet för fortsatt lärande och utveckling och goda prestationer”.

Anders Hanson, grundare och ägare av Svenska Hälsopromotiongruppen