Om oss

Svenska Hälsopromotion gruppen AB – Sedan 2002

Företaget startades som ett svar på behovet att stärka arbetsplatser och organisationer med ett hälsofrämjande synsätt.

Företaget hjälper organisationer med att tillämpa ett salutogent förhållningssätt i praktiken, från ledning och ledarskap och medarbetarskap för hållbara strukturer i vardagen.

Grundat i vetenskap och praktisk erfarenhet har Hälsopromotiongruppen utvecklat kunskap, metoder och verktyg för både människor och organisationer. Hälsopromotiongruppen erbjuder litteratur, utbildningar och förändringsstöd med ett salutogen angreppssätt.

Hälsopromotiongruppen har hjälpt hundratals organisationer och tusentals chefer att göra sina arbetsplatser mer hälsofrämjande där människor vill stanna och där människor lyckas med sitt uppdrag och det som är viktigt.

Affarsidé

Vi hjälper kunder att tillämpa göra verklighet av en hälsofrämjande strategi. Vi bidrar till friska och värdeskapande organisationer genom att tillhandahålla utbildning, verktyg och förändringsstöd med ett salutogent förhållningssätt som ledstjärna. Vi kombinerar vetenskapligt förankrad kunskap med erfarenhet från det praktiska fältet.

Våra värderingar

Vi vill vara intresserade, hjälpsamma och nyskapande. När vi mår bra så blir vi bra. Våra relationer med kunder ska kännetecknas av service, öppenhet och omtanke. Vi vill skapa effekt och värde genom enkla insatser och samskapande med våra kunder och leverantörer.

Verksamhetspolicy – hälsa, kvalitet och miljö

Vi ser hälsa, kvalitet och miljö som integrerade och nödvändiga förutsättningar för att bedriva och utveckla vår verksamhet. Vi föredrar miljösmarta resealternativ med kollektivtrafik och tåg före bil och flyg.

Hur vet vi att vi lever upp till detta?

Tecken på framgång i det vi håller på med, skall vara att allt fler vill komma till oss som kunder, som samarbetspartners och som medarbetare.

Svenska Hälsopromotiongruppen AB bildades 2002 och har sitt huvudkontor i kaféstaden Alingsås på Lilla torget 2.