Kramfors kommun satsar på Salutprogrammet Under de senaste åren har samtliga chefer inom Välfärdsförvaltningen i Kramfors kommun utbildats i Salutogent ledarskap. Chefsgruppen upplever en märkbar förändring men är inte nöjda. ”Vi har förflyttat vår kultur men vi...