Vision

Vi har en vision, ja kanske är det vår dröm
Vi har en vision, ja kanske är det vår dröm. Att alla människor ska få möjlighet att må bra, uppleva framgång och till och med känna sig stolta över vem man är, vad man tillhör och vad man bidrar med.

Värdegrund och kultur
Ledarskap och medarbetarskap är bärare av värdegrund och kultur. När tillvaron görs meningsfull, begriplig och hanterbar så blir sammanhanget samtidigt mer värdeskapande och mänskligt hälsosamt. Vägen dit börjar i de tankar människor har om varandra och hur vi ser på varandra –
”Se människan som intressant, kompetent och lärande. Visa intresse för det som fungerar och varför det fungerar. Utforska nyfiket varje individs resurser och bekräfta den förmåga hon har. Där finns fröet för fortsatt lärande och utveckling och goda prestationer”.

Detta kallar vi, – ett salutogent synsätt.
Vi tror att ett salutogent synsätt är den idé som bäst kan visa vägen till det som stärker, utvecklar och förbättrar mänskliga förutsättningar i många olika sammanhang.

Vi tror att det är det salutogena/främjande tänket som är nyckeln till framgång i de verksamheter vi mött och där vi sett arbetsplatser och skolor gå från bristande klimat och otrivsel till öppenhet, framtidstro och hälsosam framgång.

Vi tror att många fler kan göra ensådan förändringsresa. Varje människa, grupp och organisation kan göra den utifrån sina förutsättningar på sitt eget sätt. Med den kunskap och de verktyg Hälsopromotion Gruppen utvecklat tror vi oss kunna bidra till att det blir en givande och framgångsrik utvecklingsresa. Efter 12 år med salutogen ledarutveckling, kan vi säga att vi vet vilken förändringskraft det finns i ett främjande/salutogent tänkande.
Vi vill föra detta synsätt och denna kunskap ut till fler organisationer och arbetsplatser.

Vi vill bidra till en utveckling där, som innebär att framtidens lärande, liv och arbete blir värdeskapande på ett balanserat sätt för både människor och vårt gemensamma sammanhang.

Vi vill stödja ledare och medarbetare att utforma främjande strategier och arbetssätt som gör att det salutogena tänket blir på riktigt i vardagen.
Vi kan Salutogent Ledarskap och vi kan få det att inspirera till en värdegrundad ledarskapsidé med sikte på ökad verksamhetsnytta.

Vi kan, utifrån den salutogena idén, också utbilda, handleda och erbjuda konkreta verktyg som gör idén till praktisk nytta och konkreta handlingar i vardagen.

Vi kan faktiskt vara en helt avgörande kunskapspartner för de ledare och organisationer som bestämt sig för ett främjande/salutogent synsätt när det är dags för utveckling och förbättring.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: