KasamDIALOGEN® – 16 & 30

- lägger en grund för personlig utveckling
KasamDIALOGEN® lägger en grund för personlig utveckling. Den vägleder individen till en ökad känsla av sammanhang (kasam). Följande tre komponenter samverkar:

Meningsfullhet
Fungerar som vår drivkraft, där motivation och engagemang kommer inifrån oss själva.

Begriplighet
Vi tolkar information, förstår och kan dra slutsatser om orsak och verkan.

Hanterbarhet
Vi ser möjligheter när det gäller att påverka vår situation och omgivning.

Frågeformuläret
I frågeformuläret översätts dessa tre komponenter till en mångfald vardagsnära frågeställningar och reflektionstankar. De flesta människor finner snart att dessa tre komponenter är lätta att förstå och med dessa väl tillgodosedda ges bättre förutsättningar för välbefinnande och hälsa. Erfarenheten säger att människan lär sig bättre och engagerar sig mer om hon är aktiv och själv lär sig hantera sin situation.

Tre versioner
Det finns i dagsläget tre versioner av kasamDIALOGEN®, utöver –16 & 30 finns det även en version som heter kasamDIALOGEN® - Salutogent medarbetarskap. Läs mer ››.
KasamDIALOGEN® – 30
Är det sk. originalet som togs fram redan 2004. Det är 30 frågor som går lite djupare i sina salutogena formuleringar. Går att använda på de flesta målgrupper som på något sätt vill reflektera över sin personliga utveckling.
KasamDIALOGEN® – 16
Som från början när vi släppte denna år 2006 hette "Ungdom". Denna version har 16 frågor med ett något lättare språk som även kan uppfattas som något ungdomligare i sina formuleringar. Denna har vi sett passar både de som har sitt sammanhang i grund- eller gymnasieskolan men även de som kan ha lite svårare med det svenska språket.

Individen i centrum
KasamDIALOGEN® utgår från individen själv som också ställs i centrum. Dialogen kring hennes historia och livssituation blir en personlig nulägesanalys. Den ger förståelse för de egna förutsättningarna och ger stöd i att välja utvecklingsväg. Dialogen hjälper också till att forma en målbild som ger mening och inspiration – ett första steg till ökad energi och framtidstro.

Teoretisk förankring
Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, ställde en annorlunda fråga. Istället för att fråga sig varför människor blir sjuka, undrade han: ”Hur kommer det sig att människor, trots att livet är som det är, ändå bevarar och t.o.m. kan förbättra sin hälsa?” Det är den salutogena frågan (salutogenes = hälsans ursprung)! Genom att ställa frågan annorlunda får vi andra svar och kan finna lösningar och arbetssätt som skiljer sig från det traditionella patogena synsättet (patogenes = ohälsans ursprung). Aaron Antonovsky forskade i detta och formulerade kasam som teori. Han fann att människor med ett starkt kasam, hanterade livets påfrestningar på ett sätt som ledde till en god hälsa.
Till vad?
KasamDIALOGEN® – 30
Används till utvecklingssamtal och hälsovägledning samt som stöd i arbete med processgruppen. Utgår från individen själv som ställs i centrum, det blir ett verktyg för en nulägesanalys med dialog kring hennes historia och livssituation. Verktyget hjälper till att forma en målbild som ger mening och inspiration – ett första steg till ökad energi och framtidstro.

KasamDIALOGEN® – 16
Används som stöd för utvecklings– och mentorssamtal i skolan samt med målgrupper där lättare svenska underlättar dialogen. Ett konkret och inspirerande samtalsverktyg som stärker människors livskunskap.


Abonnemang för kasamDIALOGEN – 16 & 30
Du som är utbildad handledare i kasamDIALOGEN eller har gått fortsättningsutbildningen i vårt utbildningsprogram för Salutogent Ledarskap, ’’Salutogent Ledarskap i Praktiken’’ har möjlighet att abonnera på webbverktyget, kasamDIALOGEN® – 16 & 30. Hör bara av dig till oss så berättar vi mer.

Pris - Abonnemang (årsavgift)
Prisnivån avser antalet aktiva deltagare som läggs in i databasen. Dessa kan sedan fylla i frågeformuläret hur ofta som helst under innevarande abonnemangsperiod. I samband därmed också skriva ut kompendium om 15 sidor (gäller kd-30) med sammanställning och förklaringstexter.

Upp till 50 aktiva deltagare - 3.790 kr
Vid fler än 50 aktiva deltagare kontakta oss för prisuppgift.

Alla priser är exkl. moms
Detta används av många organisationer och chefer!
Vill du komma i kontakt med någon av dem, kontakta oss på tel 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruppen.se ››

Verktyget används bla av:
Arbetsförmedlingen, Väddö folkhögskola, Börjesson utbildning och underhållning AB, Varbergs kommun, Halmstad gymnasieskolor mfl

Vi använder oss av kasamDIALOGEN® – 16 & 30:
Vi har utbildat och använt oss av kasamDIALOGEN® i vår verksamhet:
”I Directa provade vi bland annat kasamDIALOGEN, ett webbasetat verktyg för att identifiera en persons känsla av sammanhang. Genom att eventuellt med tolk besvara ett antal enkla frågor får individen en bild över sin egen bedömning av resurser. Underlaget är mycket visuellt och lätt att förstå, och gav många personer sitt livs första känsla av att faktiskt ha resurser. Underlaget var till stor nytta för processer som fastnat” (Källa: Steg för steg närmar arbetsmarknaden ( 2012)
VANJA BARDH–OHLSSON, PROJEKTLEDARE, ARBETSFÖRMEDLINGEN
Om du har frågor till Vanja kan du kontakta henne på tel 010-486 10 56 eller Vanja.bard-olsson@arbetsformedlingen.se ››

SISSI NAHLBOM, ANSVARIG I PROJEKTET, ARBETSFÖRMEDLINGEN DIRECTA TUMBA
Om du har frågor till Sissi kan du kontakta henne på tel 010-487 67 35 eller Sissi.nahlbom@arbetsformedlingen.se ››

Övriga användare av verktyget
JOHANNA ALFRIDSSON, HJÄLMAREDS FOLKHÖGSKOLA, ALINGSÅS
Om du har frågor till Johanna kan du kontakta henne på tel 0708 – 103 430 eller Johanna.Alfridsson@hjalmared.se ››

ISABELLA ARTURSSON, LÄRARE, KLARA GYMNASIET I HALMSTAD

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: