HealthSCORE®

Verktyget för den hälsofrämjande arbetsplatsen!
Ett process och dialogverktyg som tillämpar en främjande strategi för hälsa på arbetsplatsen
HealthSCORE® är en enkät för analys, nulägesbeskrivning och dialog. Den är konstruerad utifrån hälsoteori med tillämpning inom organisation och arbetsplats. Resultaten är utgångspunkt för arbetsgruppens bearbetning och ger stöd för ett processorienterat arbetssätt kring hälsan på arbetsplatsen.

HealthSCORE® är till sin konstruktion unik genom att ta sin utgångspunkt i hälsoteori och tillämpa ett främjande synsätt. Med hjälp av HealthSCORE® går det att realisera det hälsopromotiva tänkandets grundpelare som:
• Arbetsplatsen som arena för hälsa
• Delaktighet
• Helhetssyn på hälsa
• Processorienterat arbetssätt


Människors hälsa och affärsmässig framgång
HealthSCORE® ger utgångspunkt och stöd till förbättringar på tre organisatoriska ”nivåer”:
• Den enskilde medarbetarens förutsättningar för att kunna, vilja och orka göra en bra arbetsinsats
• Arbetsgruppen som socialt system med relationer, ledarskap och samarbete
• Organisatoriska förutsättningar för arbetsmiljö och god hälsa

HealthSCORE® ger utifrån 54 frågeställningar, en nulägesbeskrivning där arbetsplatsens viktigaste hälsofaktorer blir synliggjorda och även i vilken omfattning dessa upplevs tillgodosedda. Resultaten presenteras i diagramform där man kan utläsa arbetsplatsens och organisationens starka sidor på individ, grupp och organisationsnivå. Den visar också på svagheter som behöver åtgärdas och förebyggas.
Till vad?
Används som process och dialogverktyg. HealthSCORE® skapar förutsättningar för delaktighet från medarbetare och chefer. För organisationens ledning utgör den ett konstruktivt beslutsunderlag och ledningsverktyg i arbetet med att skapa en hälsofrämjande arbetsplats och organisation.
Beställning
Beställning av HealthSCORE® enkäter görs antingen via handledarens administratörsida på webben eller via Svenska Hälsopromotiongruppen AB.

För att säkerställa hög kvalitet i handhavandet och framförallt återkoppling och uppföljning av resultat, genomförs fortlöpande en 4-dagars utbildning, Processledarutbildning, HealthSCORE®. Oavsett tidigare kompetens ska den som ansvarar för genomförandet av enkäten, ha genomgått denna utbildning.

Pris
Kontakta oss för en offert vad det skulle kosta i just ditt sammanhang. Kostnad per enkät är från 210 kr/enkät ner till ca 30 kr/enkät beroende på hur många man beställer per tillfälle.

Alla priser är exkl moms
Detta används av många organisationer och konsulter!
Vill du komma i kontakt med någon av dem, kontakta oss på tel 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruippen.se ››

Verktyget används bla av:
Försvarsmakten, Feelgod FHV, Stockholms stad - Äldreomsorgen, Avonova Hälsa Syd AB, Balthazar Group, Betania Hälsomanagement, Hela Människan Botkyrka-Salem mfl

Vi har integrerat HealthSCORE® i vår verksamhet:
HANS HANSSON, STF FÖRBANDSCHEF VID FÖRSVARSMAKTENS TEKNISKA SKOLA I HALMSTAD
’’Det finns flera bra saker med Health-SCORE, dels strukturen med de tre nivåerna, det tycker jag är bra. Dels att det är webbaserat, att vi slipper att göra en massa samman- ställningar; att bara kryssa - iväg med det – klart! Det är enkelt och lätt att använda med en strukturerad enkel utvärderingsmetod att följa upp med. Man får också de hjälpmedel man behöver för att jobba med de mjuka frågorna. Det tycker jag är den största fördelen.’’

GUNILLA ÖDIN, KONSULTENHETSCHEF, CYBERCOM GROUP I ÖSTERSUND
’’HealthSCORE är vetenskapligt underbyggt och har lagom många frågor. Det är en tydlig process som kopplas ihop med hur man arbetar efteråt. Att vi tog in någon utifrån har varit mycket positivt och en stor drivkraft.’’BIRGITTA GUSTAVSSON, PERSONALSTRATEG, NORRKÖPINGS KOMMUN
’’Det som var så fantastiskt för mig att uppleva var att det hade hänt så mycket i chefs- gruppen. Man var plötsligt så väldigt trygg, man hjälpte varandra, det var öppet ett härligt klimat med givande och tagande. Även i arbets- grupperna blev det en härlig anda och det tror jag beror mycket på det här arbetet. Det jobbades seriöst och intensivt – det växte fram och blev väldigt effektivt.’’


REBECCA NILSSON, HÄLSOPEDAGOG, FEELGOOD HELSINGBORG
’’Min erfarenhet av HealthSCORE är mycket positiv och jag har jobbat med verktyget i både små och lite större organisationer. Det viktiga att tänka på är att enkäten bara är en lite del i utvecklingsarbetet dvs. för att arbeta främjande med verktyget behöver man arbeta vidare med resultatet tillsammans med medarbetarna för att se vilka områden som fungerar väl och vad som behöver utvecklas. Många upplever traditionella medarbetarundersökningar som en temperaturtagning på nuläget som görs regelbundet, men man har inte alltid så bra koll på det som görs mellan mätningarna och delaktigheten hos medarbetarna är därför inte alltid så stor.

En annan viktig erfarenhet som jag fått när jag jobbat med HealthSCORE är vikten av information till ledning och alla som ska svara på enkäten. Varför ska vi jobba med den här typen av verktyg och vad ställer det för krav på oss som chefer, medarbetare mm? Det är oerhört viktigt att beskriva processen och att man gör mer än fyller i en enkät! Det måste finnas mandat att jobba vidare med det som dyker upp efter workshopen!

Med HealthSCORE upplever betydligt fler att man har inflytande och ser sitt eget ansvar i utvecklingen av frågor som rör arbetsplatsen. Jag har varit med och drivit workshops i företag där man engagerat all personal men jag har även varit med om företag som haft en arbetsgrupp eller flera som jobbat vidare med resultatet. Vilket upplägg som är bäst beror på vilken typ av verksamhet det handlar om, men ju fler som är engagerade desto bättre blir känslan av inflytande och meningsfullhet – viktiga friskfaktorer!’’
Om du har frågor till Rebecca kan du kontakta henne på tel 0435 – 144 75 eller rebecca.nilsson@feelgood.se ››
Ladda ned
Klicka på bilden till höger för att ladda ned en pdf-fil med mer information verktyget.Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: