Värdegrund och kultur

Varför fungerar vissa arbetsplatser fantastiskt bra och andra mindre bra, eller rent av dåligt?
Vad är det som behövs för att det blir riktigt bra kvalitet i det vi gör på jobbet eller i skolan?
Hur får man verksamheten att fungera så att vi som arbetar där både tycker att det är roligt att gå till jobbet och kan uppleva framgång i det vi gör?
En stor del av förklaringen finns i den kultur som råder i sammanhanget. Kultur handlar om hur vi lever livet tillsammans och vad som är typiskt för oss och vårt sammanhang. Det kan både vara och kännas väldigt olika beroende på vilken kultur som råder. När den är positiv kan den beskrivas som trygg, öppen, generös och ansvarstagande. När den är negativ så kan den beskrivas som tyst, osäker, avvaktande, inskränkt. Det blir två helt olika karaktärer och olika stämning på respektive ställe.

Värderingar
En viktig del i kulturen är människors värderingar och organisationens värdegrund. Värdegrundsfrågor och värdegrundsarbete har därför blivit blir allt mer aktuellt i både arbetslivet och skolan. När man vill arbeta med och påverka värdegrunden i en verksamhet så kan det göras på olika sätt. Hur man går till väga har stor betydelse för vilken påverkan och nytta värdegrundsarbetet får. När det görs på ett klokt sätt så är det ett roligt och engagerande arbete som konkret kan bidra till en god kultur i verksamhetens vardag. När värdegrundsfrågorna hanteras mindre genomtänkt så finns risken att arbetet blir verkningslöst och endast slutar i ointressanta dokument.

Salutogent värdegrundsarbete
Människor och hela organisationer styrs allt mer av värden och värderingar. Värderingar görs och bärs av människor och påverkar deras inställning, åsikter och motivation. Hur ska man som ledare kunna påverka dessa förutsättningar? Det finns olika skäl till att ett värdegrundsarbete startas och olika tankar om vad man vill uppnå med det. Frågan är om det att göra på ett effektivt sätt och med en klok pedagogik som leder till förnyelse och förbättring? Ja det går, menar vi!

Under flera år har vi byggt upp erfarenheter av hur man kan bedriva ett salutogent värdegrundsarbete. Med det salutogena konceptet kan vi hjälpa dig att göra värdegrundsarbetet roligare, medarbetare stoltare, arbetsplatsen trevligare och sist men inte minst få mer nöjda brukare och kunder. I detta sätt att tänka finns de beståndsdelar man som ledare behöver när man ska hantera dessa ”mjuka frågor”. Den salutogena idén ger riktning och drivkraft i ”värdegrundsresan”. Det salutogena synsättet öppnar ögon och gör dialogen intressant när vi ska formulera vad vi menar är viktigt och värdefullt.

Salutogent ledarskap och medarbetarskap
Med detta synsätt kan vi stärka ett värdegrundat ledarskap och medarbetarskap som gör stor skillnad för de som arbetar i en verksamhet. Genom att tillämpa en salutogen pedagogik och en värdeskapande dialog blir människor trygga och ofta stolta. När värdegrundsfrågorna också blir begripliga, meningsfulla och hanterbara så blir hela arbetsgruppen, ja kanske hela organisationen involverad i ett genuint värdeskapande arbete. Det är ju det som faktiskt är avsikten med att bry sig om värdegrunden. Det som är en idé i grunden blir ett synsätt och kan därmed oftare påverka förhållningssätt och beteende i vardagen. Därmed kan detta sätt att arbeta också bidra till en utveckling av kulturen i sammanhanget.

Hur vi kan bidra i din arbetsgrupp eller organisation
• Utbilda dina salutogena värdegrundshandledare
• Genomföra utvecklingsdag om värdegrundning
• Hålla work-shop om salutogent medarbetarskap
• Chefscoaching kring värdestyrning och kulturförbättring

Utbildning
Är du intresserad av hur ni kan bygga er värdegrund så kan du läsa mer under vår utbildning, Salutogen Värdegrund – Från ord till handling ››

Vi har fler förslag på utbildningar, tjänster och upplägg
Vi har fler idéer om hur ett i grunden värdeskapande synsätt kan göras konkret och nyttigt för verksamhetens kvalitet och resultat.
Kontakta oss på 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruippen.se ››

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: