Salutogen Värdegrund – Från ord till handling (2 dagar)

För en Salutogen Värdegrund
2 dagar - Intern handledarutbildning med teori & praktik
För dig som är
Ledare och medarbetare med uppdrag och ansvar att förstärka och utveckla värdegrundsarbetet på arbetsplatsen. Eller för dig som verkar inom andra sammanhang där människor behöver en gemensam värdegrund för att dra åt samma håll. Utbildningen anpassas till den roll och funktion som deltagarna har.

Utbildningens idé
Det är idag en stark medvetenhet om betydelsen av att utveckla och underhålla en meningsskapande värdegrund. Många organisationer och arbetsplatser vi möter lägger därför tid på att förstärka och utveckla värdegrundsfrågorna. Vår erfarenhet är att detta går att göra med ett salutogent synsätt som stärker alla inblandades upplevelse av meningsfullhet, värdighet och välbefinnande. För verksamhetens medarbetare leder detta till ökad arbetsglädje och i nästa led bidrar detta till kvalitetsförbättring för verksamhetens deltagare/kunder/brukare.

Tanken med denna utbildning är att medvetandegöra och inspirera till ett salutogent synsätt och förhållningssätt i värdegrundsarbetet. Utbildningen stärker kopplingen mellan värdegrunden och den kultur och det klimat som man vill ska finnas på en arbetsplats.

Med en gemensam värdemässig bas att utgå ifrån blir det lättare att handla i medveten riktning. Värdegrundsarbetet ger också anvisningar för vilken förståelse och kunskap som behövs för att stärka människans upplevelse av mening och sammanhang i verksamheten och för livet i stort.

Salutogen värdegrundsutbildning handlar i det stora hela om att bygga och underhålla en kultur som gör att människor både kan må bra och lyckas med det som är viktigt.

Utbildningens upplägg
En central utgångspunkt är arbetsgruppens värderingar, kommunikation och dynamik. Utbildningen visar på arbetsformer som leder till dialog, öppenhet och respekt.

Dag 1 – Salutogen värdegrund – ett sätt att se och tänka i vardagen
Denna dag innehåller en blandning av föreläsning, dialog i grupper och övningar för att skapa förståelse och känsla för hur en salutogen värdegrund och förhållningssätt stärker förutsättningarna för människan i sitt uppdrag.

Dag 2 – Salutogen värdegrund- ett sätt att utveckla och praktiskt tillämpa
Denna dag handlar om metodik och praktisk tillämpning för att stärka viljan till delaktighet, dialog och gemensam förståelse på en arbetsplats. Med workshops i smågrupper och redskap för dialog får du en egen upplevelse av hur värderingar kan gå från ord till handlingskraft och arbetsglädje. Metodiken blir extra kraftfull när den utgår från ett salutogent tänkande.

Innehåll
• Salutogent ledarskap och medarbetarskap i värdegrundsarbete och i verksamhetsutveckling
• Kasam som tankemodell för arbetsplatsens utveckling av värderingar och kultur
• Hur kan värderingar och förhållningssätt finna möjligheter och göra klagomål till önskemål?
• Hur kan arbetsplatsens tillgångar användas för nå ett önskat läge?
• Meningsfullhet som grund för självrespekt, välbefinnande och identitet.
• Meningsfullhet som drivkraft i utveckling och lärande
• Hur leder man dialogen i en utvecklingsprocess på väg mot personlig insikt
• Hur kan salutogent värdegrundsarbete tillämpas i min egen arbetsgrupp?

Omfattning
Utbildningen är 2 dagar och genomförs internt. Det går även att komplettera denna kurs med ytterligare 2 dagar utbildning och handledning för att bli diplomerad Salutogen Reflektionshandledare.

Du kan också anlita Hälsopromotiongruppen för att planera och genomföra salutogent värdegrundsarbete i din organisation. För mer information kontakta oss på tel 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruppen.se ››
Denna sida fylls på inom kort med information kring referenser.

Anders Hanson, Svenska Hälsopromotiongruppen är utbildare inom hälsopromotion och sedan 20 år engagerad i ledarutvecklingsuppdrag. Anders är författare till Hälsopromotion i arbetslivet (2004). Sedan dess har han skrivit Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång (2010) som ingår i utbildningen.

Peter Lindberg, Svenska Hälsopromotiongruppen är utbildare och konsult med mer än 15 år erfarenhet som lärare och handledare inom hälsa och grupputveckling.
Denna utbildning genomförs endast som en intern utbildning anpassad efter ert sammanhang.

Frågor
Kontakta oss på tel 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruppen.se ››
Pris
Priset för denna utbildning är beroende av flera olika faktorer såsom antal deltagare, material mm. Kontakta oss för att få en prisuppgift för er organisation.

Prisuppgift & Bokning
Kontakta oss på tel 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruppen.se ››

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: