Processledarutbildning, HealthSCORE (1+1 dag + handledning)

Dialogverktyg för engagemang och friskfaktorer

1 + 1 dagars utbildning + handledning
En organisation blir inte hälsosam och framgångsrik genom kartläggning av brister!
Genom att istället inventera och ta vara på framgångsfaktorer som tar oss dit vi vill, så skapas motivation och utvecklingsenergi. Med denna utbildning får du ett arbetssätt och verktyg som gör förbättring och utvecklingsarbete meningsfullt, begripligt och hanterbart för både chefer och medarbetare.

HealthSCORE® är utformat för att kunna tillämpa en hälsofrämjande strategi. Med detta verktyg får du underlag och innehåll i uppföljning och förbättring på individ-, grupp- och organisationsnivå. Detta arbetssätt är något helt annat än kartläggning av brister och risker som man sedan får i uppgift att åtgärda.

HealthSCORE® tillämpar ett hälsopromotivt arbetssätt som hittar resurser och bekräftar förmåga på arbetsplatsen och i organisationen. Viktiga principer som bidrar i detta arbete är arena-tänkande, delaktighet och process. Detta är ett verktyg som används för att starta och driva denna process. För organisationens ledning utgör det ett konstruktivt beslutsunderlag och ledningsverktyg i arbetet med att skapa hälsofrämjande och väl presterande arbetsplatser.

Hur kan man använda HealthSCORE®?
Verktyget är lättillgängligt och enkelt att använda. Inledningsvis görs en datainsamling som snabbt kan sammanställas till ett dialogmaterial för bearbetning av chef och arbetsgrupp. För att passa olika användare finns både pappersenkät och webbaserad enkät för detta. Materialet är web-baserat för att kunna göra sammanställningar och beskrivningar i olika delar av organisationen och över tid. Enkättekniken är ett praktiskt hjälpmedel. Det är delaktighet, dialog och värdeskapande som är huvudsaker i processen.

Till vem vänder sig utbildningen?
För att säkra god kompetens och kvalitet i handhavandet av HealthSCORE®, ska användaren genomgå denna utbildning om fyra dagar som arrangeras av Svenska Hälsopromotion Gruppen. Utbildningen vänder sig till den som har kunskap motsvarande en grundutbildning inom hälsa eller beteendevetenskap från högskola/universitet. Därtill kunskap och/eller erfarenhet inom organisation och processledning.

Certifiering
Utbildningen i HealthSCORE® är kopplad till ett eget projekt samt därpå följande uppföljningsdag. För att få certifiering krävs att ha genomfört detta projekt och deltagit i uppföljningsdagen. Erfarenheterna av projektet dokumenteras och utgör underlag vid uppföljningsdagen, d v s kursens dag 2.

Kort om innehållet i denna certifieringsutbildningen:
• Kunskap om salutogena förbättringsstrategier
• Beskriva hur åtgärdande, förebyggande och främjande strategier kan samverka för att utveckla och bevara hälsa och goda prestationer
• Presentera hur HealthSCORE® används för att starta upp och verkligen få till delaktighet och engagemang i ett hälsofrämjande förbättringsarbete på en arbetsplats
• Beskriva den teoretiska underbyggnaden för verktyget och dess koppling till kunskapsområden som beskriver organisationens villkor och förutsättningar
• Presentera exempel och ge deltagaren pedagogiska modeller för att driva en delaktig och främjande process på ett uthålligt sätt
• Ge stöd och återkoppling i deltagarens egna praktiska tillämpning av HealthSCORE® i ett utvecklings/förbättringsarbete
Deltagare har bland annat kommit från:
Feelgood FHV, Försvarsmakten, Stockholms stad, Stiftelsen stora Sköndal, Volvo Aero, Ellos AB, Avonova Hälsa Syd AB, Länsförsäkringar, Scania CV AB, Skatteverket, mfl.

Vi har utbildat och använt oss av HealthSCORE® i vår verksamhet:
’’Min erfarenhet av HealthSCORE är mycket positiv och jag har jobbat med verktyget i både små och lite större organisationer. Det viktiga att tänka på är att enkäten bara är en lite del i utvecklingsarbetet dvs. för att arbeta främjande med verktyget behöver man arbeta vidare med resultatet tillsammans med medarbetarna för att se vilka områden som fungerar väl och vad som behöver utvecklas. Många upplever traditionella medarbetarundersökningar som en temperaturtagning på nuläget som görs regelbundet, men man har inte alltid så bra koll på det som görs mellan mätningarna och delaktigheten hos medarbetarna är därför inte alltid så stor.

En annan viktig erfarenhet som jag fått när jag jobbat med HealthSCORE är vikten av information till ledning och alla som ska svara på enkäten. Varför ska vi jobba med den här typen av verktyg och vad ställer det för krav på oss som chefer, medarbetare mm? Det är oerhört viktigt att beskriva processen och att man gör mer än fyller i en enkät! Det måste finnas mandat att jobba vidare med det som dyker upp efter workshopen!

Med HealthSCORE upplever betydligt fler att man har inflytande och ser sitt eget ansvar i utvecklingen av frågor som rör arbetsplatsen. Jag har varit med och drivit workshops i företag där man engagerat all personal men jag har även varit med om företag som haft en arbetsgrupp eller flera som jobbat vidare med resultatet. Vilket upplägg som är bäst beror på vilken typ av verksamhet det handlar om, men ju fler som är engagerade desto bättre blir känslan av inflytande och meningsfullhet – viktiga friskfaktorer!’’
REBECCA NILSSON, HÄLSOPEDAGOG, FEELGOOD HELSINGBORG
Om du har frågor till Rebecca kan du kontakta henne på tel 0435 – 144 75 eller rebecca.nilsson@feelgood.se ››

ANNA-KARIN LINDEBERG, HÄLSOSTRATEG, LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÄMTLAND
Om du har frågor till Anna-Karin kan du kontakta henne på tel 0706 – 59 56 24 eller anna-karin.lindeberg@lfz.se ››

MAGDALENA RIBBENTJÄRN, FÖRSVARSMAKTENS TEKNISKA SKOLA
Om du har frågor till Magdalena kan du kontakta henne på tel 035 – 266 26 96 eller magdalena.ribbentjarn@mil.se ››

Anders Hanson, Svenska Hälsopromotiongruppen är utbildare inom hälsopromotion och sedan 20 år engagerad i ledarutvecklingsuppdrag. Anders är författare till Hälsopromotion i arbetslivet (2004). Sedan dess har han skrivit Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång (2010) som ingår i utbildningen.

Peter Lindberg, Svenska Hälsopromotiongruppen är utbildare och konsult med mer än 15 år erfarenhet som lärare och handledare inom hälsa och grupputveckling. Peter är författare till kursmaterialet samt skapare av metod och team-material till denna kurs.


Kurstillfällen
Utbildningen startar efter förfrågan. Hör bara av dig så anpassar vi utbildningen efter när du kan.

Pris 14.350:- exkl. moms
I kursavgiften ingår luncher, kaffe, kurspärm, littertur, kursuppgift och kursbevis.

Anmälan
Anmäl dig via vårt anmälningsformulär - Klicka här››
Du kan även ringa 0322–63 70 00 för anmälan.


Ladda ned
Klicka på bilden till höger för att ladda ned en pdf-fil med mer information.Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: