Handledarutb, kasamDIALOGEN® (2+1 dagar)

Kunskap, verktyg och metodik i ett sammanhang

2 + 1 dagars utbildning
För dig som är:
I ett sammanhang där du arbetar med enskilda individer eller grupper och målet är att stärka individens/gruppens förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv. KasamDIALOGEN är ett stöd i en utvecklingsprocess som hjälper till att hitta vägar till de egna resurserna såsom ökad kunskap, tillit, ork och mod att förbättra sin hälsa.

Den handledda dialogen är nyckeln till bekräftelse, ökad insikt och hantering av den egna livssituationen. Som förberedelse till att använda kasamDIALOGEN® erbjuder vi en handledarutbildning. Här får du som handledare en ökad förståelse för den salutogena idén och kasam-teorins fördelar. Utbildningen ger kunskap inom de områden som frågeformuläret tar upp. Du får också konkreta tips och verktyg för att hantera dialogen och processledarrollen.

En viktig förutsättning för att lyckas med denna form av arbete är att det finns en positiv grundsyn på människor och deras inneboende resurser. Den salutogena pedagogiken som leder till utvecklande lärprocesser kräver medveten och kontinuerlig reflektion av handledaren. Det är annars lätt att återgå till ett traditionellt problemlösningstänkande.

Utbildningens idé
En viktig förutsättning för att lyckas med denna form av arbete och pedagogik är att det finns en positiv grundsyn på människor och deras inneboende resurser. Den salutogena pedagogiken som leder till utvecklande lärprocesser kräver medveten och kontinuerlig reflektion av handledaren. Förmågan att hantera sin egen roll som vägledare och dialogpartner, med ett tydligt fokus på mötet och deltagarens frågor, avgör också om man lyckas bidra till andra människors växande. KasamDIALOGEN® blir, i rätt sammanhang och rätt tillämpad, ett verktyg som förenar den mjuka processen med en tydlig struktur och referensram.

Denna utbildning har föregåtts av de tankar om salutogent utvecklingsarbete som presenterats i boken Hälsopromotion i arbetslivet (Hanson, 2004). Tankarna utvecklades och konkretiserades ytterligare av författaren i den efterföljande boken Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång (Hanson, 2010). Denna bok fungerar här som kurslitteratur och följer samma idé med Antonovsky:s KASAM-teori som utgångspunkt i det pedagogiska tänkandet.

Utbildningen syftar till att ge handledarna kunskap om den teoretiska grunden för detta arbetssätt och den pedagogiska tillämpningen av kasamDIALOGEN® i arbete med människors personliga utveckling.

Utbildningens upplägg
Utbildningen innefattar totalt 3 dagars utbildning med teori och praktik. Dagarna är fördelade över 2 tillfällen, 2 dagars utbildning och träning och 1 dags uppföljningsseminarium med mellanliggande inläsning och genomförande av kasamDIALOGEN®.

Innehåll - Dag 1 & 2
• Salutogenes – Bakgrund och tillkomst
• Hälsa som begrepp, kunskapsområde och praktik – tre strategier
• Hälsopromotion som idé
• En tanke om balans i livet
• Kasam som teori och förklaringsmodell för hälsa
• Kasam som utgångspunkt i utvecklingsarbete
• Om processledarrollen och dialogmetodiken
• Genomförandet av kasamDIALOGEN
• Att gå från teori till projektutformning och innehåll
• Hårda projekt och mjuka processer
• Samtal som väg till personlig insikt

Innehåll - Tredje dagens uppföljningsseminarium
• Uppföljning av de inledande kursdagarna
• Seminarium på litteraturdelen
• Deltagarnas erfarenheter och frågeställningar
• KasamDIALOGEN® som redskap för gruppens utvecklingsprocess
Deltagare har bland annat kommit från:
Halmstads gymnasieskolor, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hela Människan, Hjälmareds folkhögskola, Väddö folkhögskola

Vi har utbildat och använt oss av kasamDIALOGEN® i vår verksamhet:
’’Tanken bakom projektet Directa och Diversa handlade om att använda men också öka personalens kompetens för att utveckla en bättre service inom Arbetsförmedlingen. Vi valde därför Svenska Hälsopromotiongruppen som utbildare för handledarutbildningen kasamDIALOGEN. Om en människa i sin tillvaro har begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har han/hon goda chanser att styra sitt liv och må bra. För en arbetslös person kan ”högt kasam” exempelvis vara att veta varför de är där de är, vad det innebär för dem. Hur de ska handskas med situationen, samt vad det finns för värde och mening i de mål som sätts upp. ’’Vi tycker att kasamDIALOGEN kan användas både som kartläggningsinstrument och som metod i en dialog’’

VANJA BARDH–OHLSSON, PROJEKTLEDARE, ARBETSFÖRMEDLINGEN
Om du har frågor till Vanja kan du kontakta henne på tel 010-486 10 56 eller Vanja.bard-olsson@arbetsformedlingen.se ››

SISSI NAHLBOM, ANSVARIG I PROJEKTET, ARBETSFÖRMEDLINGEN DIRECTA TUMBA
Om du har frågor till Sissi kan du kontakta henne på tel 010-487 67 35 eller Sissi.nahlbom@arbetsformedlingen.se ››

Övriga utbildade handledare
JOHANNA ALFRIDSSON, GET STRONG, ALINGSÅS
Om du har frågor till Johanna kan du kontakta henne på tel 0708 – 103 430 eller johanna@getstrong.nu ››

MONA ÖSTERBERG, KURSFÖRESTÅNDARE, VÄDDÖ FOLKHÖGSKOLA HÄLSOPEDAGOGUTBILDNINGEN
Om du har frågor till Mona kan du kontakta henne på tel 0176-52816 eller mona@vaddo.fhsk.se ››


Peter Lindberg, Svenska Hälsopromotiongruppen är utbildare och konsult med mer än 15 års erfarenhet av handledning och vägledningssamtal inom olika sammanhang, inom kommunal såväl som inom offentlig sektor. Under många år huvudansvarig för samtalsmetodiken på en av de ledande Hälsopedagogutbildningarna i landet.


Kurstillfällen
Utbildningen startar efter förfrågan. Hör bara av dig så anpassar vi utbildningen efter när du kan.
Pris 12.950:- exkl. moms
I kursavgiften ingår luncher, kaffe, kurspärm, littertur, kursuppgift och kursbevis. Dessutom ingår provabonnemang för kasamDIALOGEN – 30 & 16 under utbildningen.

Anmälan
Anmäl dig via vårt anmälningsformulär - Klicka här››
Du kan även ringa 0322–63 70 00 för anmälan.


Ladda ned
Klicka på bilden till höger för att ladda ned en pdf-fil med mer information.Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: