Sammanfattning - Så gör Strömsund!

Frukostwebinariet den 12 okt 2021 – Sammanfattning, svar på frågor och lite till!
Satsade salutogent på arbetsmiljö- & hälsa -
- Så gör Strömsund!
Vill ni ha kostnadsfritt besök
digitalt i er ledningsgrupp?
Vi erbjuder oss kostnadsfritt via webben att komma och kort berätta hur de gjorde som lyckats bäst med hållbart ledarskap och friska arbetsplatser.
Läs mer och boka här >>
Tack för ditt deltagande under frukostwebbinaret 12 oktober
Sammanfattning av webinariet
Vi på Hälsopromotiongruppen tycker att det var en fantastiskt spännande morgon när nästan 50 personer valde att lyssna på hur man i Strömsunds kommun planerat och genomfört ett omfattande arbetsmiljöprojekt som involverat över 1300 medarbetare, samt nära 100 chefer och övriga ledare.

Annelie Svensson (Kommundirektör) och Pär-Eric Hemmingsson (Projektledare) berättade att man efter ett chefsutbildningsprogram 2017 beslutade att ansöka om medel från ESF för att i kommunen genomföra en mer omfattande satsning där den salutogena utgångspunkten och kasam skulle vara de viktigaste grundkomponenterna i syfte att skapa förutsättningar för den struktur och kultur som behövs för ett hållbart arbetsliv.

Projekt Kasam 2.0 har genomförts under perioden 2019 – 2021 utifrån 4 grundidéerAnnelie och Pär-Eric berättade att projektets olika delar har samverkat tillsammans med övriga mål som formulerats i kommunens policydokument.

Med stöd av den årligt återkommande OSA-enkäten (Organisatorisk- & socialarbetsmiljö) kan projektledningen konstatera ett mycket gått resultat där många delar går att härleda till projektets innehåll och genomförande.

Under frukostwebbinaret förklarade även Anders Hanson (Hälsopromotiongruppen), vilka han tänker är de mest betydelsefulla framgångsnycklarna för Kasam 2.0.

Många av er som deltog under morgonen skickade även in frågor via vår chatt och svaren på de frågor vi inte hann besvara under chatten ser du längre ned på sidan.

Vi hoppas ni hade en givande timme tillsammans med oss.

Tack för ert deltagande och välkommen tillbaka till nästa frukostwebinarium som ni kan se här till höger, den 18 nov.
Frukostwebinarium 18 nov!
Hur blir man länets bästa arbetsgivare?
Den 18 nov besöker representanter från Nynäshamns kommunen vårt kostnadsfria frukostwebinarium och berättar bla vilken betydelse en hälsofrämjande satsning kan ha för en kommunal organisation.

Läs mer och anmäl här >>


Svar på era frågor
Svaren på de frågor som inkom från er deltagare inför och under webbinaret via chatten går att ta del av här.

Fråga: Var triogrupperna hopsatta från olika delar av organisationen?
Pär-Eric Hemmingsson från Strömsund svarar: Detta har sett olika ut i olika delar av organisationen och det har förekommit både mixade triogrupper som har varit sammansatt över förvaltningsgränserna och mer oblandade grupper som bestått av personer ur ett och samma arbetslag.

Fråga: Hur har förtroendevalda varit involverade i KASAM 2.0?
Pär-Eric Hemmingsson från Strömsund svarar: Projektledningen har varit på kontinuerliga KS-möten och informerat om projektet och lämnat öppet för frågor och synpunkter. Vidare har projektet presenterats i KF.

Sedan har kommunstyrelsen haft en representant i styrgruppen för projektet som har träffats ungefär en gång i månaden under hala projekttiden.

Fråga: Ni nämnde mätbarhet kring förbättring avseende APT specifikt, Gjordes någon förändring tidsmässigt kring APT på arbetsplatserna?
Pär-Eric Hemmingsson från Strömsund svarar: När det gäller arbetsplatsträffarna och specifikt delaktigheten på arbetsplatsträffarna så har vi ställt frågor om detta i våra OSA-enkäter.
Vi hade redan 2019 väldigt höga värden i enkäten på dessa frågor och har under 2021 inte sett någon ytterligare förbättring av dessa resultat. Det är heller inte konstigt, tycker vi, eftersom det är lång tid mellan mättillfällen och vi har utbildat väldigt mycket i just vad delaktighet innebär. Det kan innebära att kunskapen om delaktighet gör att man har omvärderat vad det egentligen innebär att vara delaktig på arbetsplatsträffarna. I djupintervjuer har det framkommit att många tycker att delaktigheten har ökat sedan vi startade projektet.

Vi har inte gjort någon tidsmässig förändring kring arbetsplatsträffarna utan har istället helt och hållet fokuserat på kvalitet i genomförandet. Här har vi framförallt velat öka delaktigheten på träffarna.

Fråga: Vilka svårigheter har ni stött på och vilka risker har ni behövt hantera, och hur gick ni tillväga?
Pär-Eric Hemmingsson från Strömsund svarar: När vi gjorde vår riskvärdering så framkom det att den risk som värderades allra högst i styrgruppen var chefers arbetsbelastning –
Dvs att cheferna i kommunen hade en ansträngd arbetssituation och projektet riskerade att göra deras situation svårare genom ytterligare arbetsuppgifter i form av exempelvis rapportering till projektet. För att minska denna risk beslutades att rapporteringen skulle hållas så enkel som möjligt och att projektgruppen skulle finnas till hands för hjälp när den efterfrågades.

Vidare har risken om måluppfyllnad i projektet funnits med sedan start där man identifierat risken att projektet inte kommer uppfylla sina mål om antal deltagare etc. Här beslutades att förvaltningscheferna tydligt skulle signalera prioritering av projektet i organisationen.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: