Hur gör Vaxholm?

Frukostwebinariet den 26 maj 2021 – Sammanfattning, svar på frågor och lite till!
Värdestyrning med Salutogen inriktning
- Hur gör Vaxholm?
Sammanfattning av webinariet
Vi på Hälsopromotiongruppen tycker att det var en fantastiskt spännande morgon när nästan 100 personer valde att lyssna på hur man i Vaxholms stad jobbat med sin ledaridé, medarbetaridé och värdegrund för att på så sätt sätta riktning mot den struktur och kultur som stärker både människor och verksamhetsnytta.

Kristina Segerborg ( HR-chef) och Marie Wiklund (Kommunchef) berättade att det hela började med en inspirerande tågresa från södra Sverige. Där startade tanken om att formulera en värdegrund som plattform för kommunens arbetsliv.

”En bra dag på jobbet” blev temat när medarbetarna senare involverades i jobbet att ta fram det som slutligen blev SER – Samspel, Engagemang och Respekt. Värdegrunden tillsammans med ledaridé och medarbetaridé behövde nu ytterligare en pusselbit för att bilden skulle bli fulländad, det blev det främjande förhållningssättet.

Ett år senare har nu alla chefer i Vaxholms stad genomfört ett Salutogent ledarutvecklingsprogram på 4 dagar med kunskap och verktyg för vardagen. Även alla medarbetare är engagerade i ett eget program om Salutogent medarbetarskap med stöd av filmmaterial och workshopfrågor.

Under webbinaret träffade du även Anders Hanson från Hälsopromotiongruppen som reflekterade över Vaxholms exempel utifrån sin långa erfarenhet av Salutogen organisationsutveckling. Han såg även till att alla frågor från er deltagare blev besvarade. Svaren på de frågor ser du längre ned på sidan.

Vi hoppas ni hade en givande timme tillsammans med oss.

Vill ni ha kostnadsfritt besök
digitalt i er ledningsgrupp?

Vi erbjuder oss kostnadsfritt att komma och kort berätta hur de gjorde som lyckats bäst med hållbart ledarskap och friska arbetsplatser.

Bjud in oss när det passar i er agenda.
Läs mer och boka här >>
Svar på era frågor
Svaren på de frågor som inkom från er deltagare inför och under webbinaret via chatten går att ta del av här.

Fråga:På vilket sätt jobbade ni med värdegrunden på APT? Material, case, dilemman osv?
Svar:Vi arbetar på våra APT med värdegrundövningar. Ofta delade vi ut förberedda övningar till cheferna där man på olika sätt fick diskutera igenom värdegrundorden och reflektera över vad de innebär för mig som individ, gruppen och/eller organisationen.

Detta kunde ske genom ex. en fyra hörnsövning där man fick ta ställning till olika påståenden och varje hörn representerade ett värdeord (Samspel, Respekt, Engagemang samt ett Vet inte. Därefter reflekterade gruppen över varför man tagit ställning för just det värdeordet utifrån påståendet, Det kunde också röra sig om lite längre övningar där vi tittade på vad vi tyckte man borde göra för att leva upp till våra värdeord och därefter en diskussion om vad och hur man själv kunde påverka en förändring i den riktningen.

Fråga:Hur många anställda i Vaxholm stad?
Svar:Vi är 600 tillsvidare, och ca dubbelt på lönekuverten (skillnaden beror på att vi har många olika typer av anställningsformer).

Fråga: Vilka var värdeorden?
Svar:SER – Samspel, Engagemang, Respekt

Fråga:På vilket sätt märker ni/tänker ni att ni kommer att märka att värdegrunden "sitter" d.v.s. att ledning och medarbetare "lever" det främjande, framförallt i relationen första linjens chef och medarbetare?
Letar efter indikatorer som kan funka som utvärdering men som inte blir ytterligare "mätning"...
Svar:Vi märker det genom att värdegrunden kommer upp och relateras till när vi diskuterar frågor.

Ett exempel: Vi hade en grupp som tittade på vår möteskultur. Den rapport/utredning som de hade skrivit var uppdelad utifrån de tre värdeorden: Samspel, Engagemang och Respekt.

Ett annat exempel är att vi utvärderar våra möten utifrån värdegrunden men den kort reflektion hur vi använd vår värdegrund i diskussioner och beslut. VI mäter kännedom av värdegrunden i medarbetarundersökning och mål och resultatsamtal.

Fråga:Hur mycket tankar kring varje värdeord sa ni när ni ville få input från medarbetarna? VI har lite svårare värdegrundsord hos oss.
Svar:Vi bad alla att formulera några ord utifrån frågan ”En bra dag på jobbet – vad var det som gjorde att resultatet blev så bra?”

Fråga:All teamforskning visar på att de "framväxande tillstånden" i grupper och team är avgörande för ökad produktivitet, effektivitet men också välmående och trivsel, men jag upplever att många chefer är lite rädda att "väcka björnen", d.v.s. att man är rädd att dessa mjuka diskussioner kan leda till situationer som utmanar chefen/ledarskapet...

Hur tänker ni kring motstånd hos de som ska vara bärare av förhållningssättet, hur har ni bemött eventuellt motstånd?
Svar:Vi tror att det är viktigt att utbilda ledarskapet att facilitera möten. Därför har vi låtit cheferna genomgå/ genomföra de övningar som vi tagit fram och även där reflekterat över hur de kan användas och vad man behöver tänka på när man själv skall genomföra övningen i sin grupp.

Fråga:Följdfråga på den ovan: Vad är den främsta ledarskapsegenskapen att förvalta och utveckla för att lyckas bra i detta sammanhang tänker ni?
Svar:Mod, inlyssnade och att arbeta med delaktighet.

Fråga till Hälsopromotiongruppen: I vilka sammanhang och på vilket sätt kan man använda kortleken? Finns goda exempel?
Svar:Arbetsplatser vi mött har efter introduktion hittat många egna goda sätt som passar för olika situationer. Kortasken innehåller dessutom en användarmanual som kommer med vid beställning.
Läs mer och beställ här >>

Några ex:
Dagens kort. Ledaren väljer ett kort ur leken för dagen möte. Alla säger något om kortet utifrån den oavslutade meningen.

Bensträckare/Mingel. Ledare sprider ut en kortlek i rummet. Deltagarna reser sig upp hittar ett kort som väcker intresse. På stående fot bildas par eller mindre grupper som samtalar utifrån de kort man valt.

Från skärm till skärm. Digitala samtal där ledare visar ett eller flera kort på skärmen som föremål för eftertanke och dialog i mindre grupper via dataskärmen

Samtal i mindre fysisk grupp med hel kortlek. Ett inslag på ett APT- träff eller anat möte. 3-5 personer samlas kring kortleken. Alla i grupper tar upp var sitt kort fortsätter den oavslutade meningen men reflektioner och frågor från de andra i gruppen

Kontakta oss
Kontakta oss på info@halsopromotiongruppen.se ›› eller telefon 0322 – 63 70 00.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: