Salutogen Teamutveckling

För gruppen som vill utvecklas
Salutogen Teamutveckling syftar till att stärka det som kännetecknar en grupp med god organisation, hög energi, viljekraft samt effektivitet, men där samtidigt de mjuka värdena som empati, nyfikenhet och lyhördhet får utrymme.

Vi tränar sådant som handlar om:
Samstämmighet
Hur ser vår gemensamma värdegrund ut och vilka är våra gemensamma mål? Vad vill vi förstärka som gör oss framgångsrika och bidrar till en värdefull riktning?

Ta vara på olika kompetenser
Det salutogena synsättet har sin utgångspunkt i att olika kompetenser och förmågor värderas likvärdigt. Ingen är bra på allt, men alla är bra på något, olikheterna blir en viktig resurs när teamet ska dra åt samma håll

Lärande och utvecklande attityd
Förändring och nya utmaningar behöver inte ses som hot utan möjligheter till utveckling och delaktighet. Vilka områden vill vi höja vår kompetens inom och vad kan vi lära av varandra?

Ett positivt arbetsklimat
Lust och arbetsglädje är faktorer som främjar hälsa. En sätt att uppmuntra detta är att tydliggöra och förstärka det vi lyckas med istället för att enbart betona och kommentera brister. Vilka är våra ”framgångsnycklar” ?

God kunskap om varandra
När vi visar eller berättar vad vi kan, tycker eller känner blir vi mer tydliga för varandra. Det blir lättare att förstå, acceptera och se styrkan med våra olikheter i vårt gemensamma uppdrag. Vilken kunskap om varandra behövs inom vårt team?

Handlingsförmåga
Det vi planerar att genomföra ska vi också få gjort. Teamet ser till att ta tag i uppgifter så att de tankar vi har kommuniceras med varandra men också kommer till praktisk tillämpning.

Vi har olika förslag på upplägg
Kontakta oss på 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruippen.se ››


MATS WÅHLEMAN, HELA MÄNNISKAN BOTKYRKA-SALEM, ENHETSCHEF
Hösten 2011 valde vi Salutogen arbetslagsutveckling som ett sätt att starta det nya verksamhetsåret efter sommarsemestrarna. Övningarna och aktiviteterna under dagen gav oss en bra möjlighet att på ett lustfyllt sätt att träna vårt samarbete, vår kommunikationsförmåga, samt lyfta frågor om värdegrund och mål. Skönt att få vara utomhus, men många av övningarna passar nog lika bra inomhus. Vi planerar att anlita Hälsopromotiongruppen på nytt i Juni 2013 för en liknande dag men denna gång blir syftet att utvärdera nuvarande verksamhetsår men också finna utvecklingsstrategier framåt.

Om du har frågor till Mats kan du kontakta honom på tel 08 – 534 709 41 eller mats.wahleman@helamanniskan.se ››

Kontakta oss för fler referenser på tel 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruppen.se ››

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: