Är hållbart arbetsliv möjligt?

Pandemin sliter på människor och organisationer. Många gånger kan man dock konstatera att påfrestningar som övervinns stärker både individer och organisationer. Faran är att om tillvaron blir alltför oordnad allt för länge så ökar risken för ohälsa och oförmåga att...

Nu pratar vi pengar

Hälsofrämjande är lönsamt…Hälsofrämjande är lönsamt när man gör det hälsofrämjande arbetet till en aspekt av ledarskap, medarbetarskap och arbetsplatsers kultur. Praktiken har visat att det finns stora vinster att hämta med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete....

Förvånansvärt enkelt!

Liten bok stärker tillit i arbetsgrupper Förvånansvärt enkelt Vi kallar den för mjölkboken – ”Vem har gjort slut på mjölken?” , fast den handlar inte om mjölk utan om att stärka arbetsplatsens klimat och kultur. Den innehåller en berättelse med inlagda...

En bra dag på jobbet!

En bra dag på jobbet – Hur är den när den är som bäst? Alla har vi väl haft både bra och dåliga dagar på jobbet för det är så det ser ut för de flesta av oss. Men att vara medveten om vad det är som skapar de bra dagarna, det kan göra att de blir fler av dom....