Vad är förklaringen till att vissa lyckas skapa
en positiv arbetskultur och behålla sina chefer?

Den 25:e mars bjuder vi tillsammans med Mgruppen och Nyckeltalsinstitutet in till ett webinar om denna viktiga fråga. Med exempel från verkligheten ska vi prata om vad det är som gör att vissa arbetsgivare inom vård och omsorg lyckas attrahera och behålla sina chefer.

Under webinaret får du –

Ta del av verksamhetschefernas berättelse om hur de rent praktiskt gått tillväga för att skapa och behålla en positiv arbetskultur

Insyn i vad det innebär att bedriva en fungerande verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv

Tips och råd om hur man praktiskt kan arbeta med ledarskapet för att uppnå en positiv arbetskultur

Läs mer och anmäl dig

Anmäl dig på Mgruppens sida genom att klicka här >>