Vi är på väg och har kommit riktigt långt

Modigt ledarskap
”Vi är på väg och har kommit riktigt långt!”
Monika, IFO-chef och erfaren salutogen ledare, har gjort en resa som verkligen bidragit till förändring. Salutogen start 2003 och sedan en medveten och klok process för att utveckla och stärka både verksamhetens kvalitet och medarbetarnas välbefinnande. Med stolthet i rösten berättar hon att, ”det har blivit så bra, så nu vill vi göra mer och utbilda de som är nya”. Man blir imponerad av en sådan uthållig målmedvetenhet.

Engagemang är en bra början
Det finns många chefer som vill utveckla salutogent ledarskap och skapa salutogen kultur. De har förstått betydelsen av att ”fokusera på det som leder mot det vi vill”.

Engagerade ledare som kan förmedla goda idéer är nödvändigt om det ska bli förbättring och utveckling. När man talar med denna sortens ledare så har de en tro på goda värden och en övertygelse om att det går att göra bättre i de allra flesta sammanhang. Monika hade läst boken om salutogen kultur och berättade för mig att hon känt igen sin egen verksamhets resa från lydnadskultur till ansvarskultur, -”nu har vi ett stort ansvarstagande, respekt, tillit och bra bemötande både i personalgrupper och gentemot medborgaren vi möter. Så fungerar det när värdeord är livet i vardagen istället för ord utan mening.

Monikas mod
Den som kommer med något nytt riskerar att upplevas som hotfull. – Är vårt sätt att vara och jobba inte tillräckligt bra som det är? Den som vill förändra det som är kan också upplevas som krävande och jobbig. – Vad är det för nytt och käckt hon har kommit på nu då?

Den största bedriften vid utveckling och förändring är nog att göra människor trygga, glada och delaktiga att bidra till det nya (notera också att den som är trygg har begriplighet, den som är glad upplever meningsfullhet och delaktighet är en form av hanterbarhet). Det fungerar när ledaren själv från början är nyfiken, öppen och modig.

Skulle ledaren själv vara tveksam, rädd att tappa kontroll eller gå i försvar för sina färdiga formuleringar, ja då kommer ingen förändring att ske. Då drar sig var och en in i sin lilla jordkula och vaktar på sitt eget.

Rädslans makt
Så hette en bok jag läste för många år sedan. Den beskrev den kanske naturliga reaktion som följer av att man inte vet vad som ska hända, vem man möter eller vad som döljer sig bakom det man ser. Är man inte rädd så är man åtminstone skeptisk och kanske avvaktande. Vid förändring kanske det finns en osäkerhet om det verkligen blir bättre om vi följer vår ledares idé.

Ofta leder denna rädsla eller osäkerhet till att vi avvisar både idéer och människor innan vi tagit del av innehållet. En arbetsplats där man inte lärt känna varandra riskerar att få mer otrygghet, försvar, förtal, intolerans och så vidare, rädslan har många frukter.

Kärlek en motkraft
Rädslan har sin motkraft i kärleken. Tillsammans brukar de beskrivas som människans grundläggande och avgörande drivkrafter. Rädsla respektive kärlek har väldigt olika inverkan på hur människan är, hur hon upplever tillvaron och hur hon mår. Om kärlek känns som ett ovanligt starkt ord så finns det andra som kan illustrera vad denna drivkraft ger: öppenhet, generositet, omtanke, uppskattning.

Bättre ledarskap och ett bättre samhälle
Ett salutogent synsätt innebär att tro på det goda och att det går att göra bättre. När människan är inblandad så kan resultatet bli välbefinnande och hälsa.

Samtalet med Monica gav en stark bekräftelse på att ledarskap har en avgörande betydelse om det ska lyckas. Hennes verksamhet ska bidra till att människor kan få ett så bra liv som möjligt. Hon vet att förändring är nödvändig för att lösa uppgiften. Hon har en god idé och tror att det är möjligt. Hon litar till sina medarbetares förmåga och är pedagogiskt klok.

Vem törs gå före?
Idag har vi många utmaningar som passar in i den här bilden, både i det lilla och i det stora sammanhanget. Smartast är nog att börja hos sig själv och fundera över balansen mellan rädsla och kärlek. Sedan är det ditt och mitt ledarskap som kan påverka arbetsplatsen och i förlängningen företaget, arbetslivet och samhället omkring oss.

Det blir härligt att möta Monicas gäng nästa vecka och höra hur de haft det på sin resa sedan sist. Helt klart verkar de vara föregångare i att skapa en salutogen kultur och verksamhet.

Far väl på din resa.
av Anders Hanson

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: