Vem har gjort slut på mjölken?

Framgången syns i medarbetarskapet
Vem har gjort slut på mjölken?
Verksamhetsnytta, hälsa och hållbarhet är aktuella ord och ambitioner nu för tiden. Vi kan därför glädja oss åt att språkbruket blivit mer främjande. Det borgar för att hälsofrågorna i arbetslivet kanske kommer att kunna påverkas på ett effektivare sätt framöver.

Detta första steg innebär för många att tala om friska arbetsplatser samtidigt som insatserna är i huvudsak förebyggande. Men nu ser vi ett läge där allt fler organisationer också börjar planera och genomföra ett, på riktigt, främjande/salutogent arbete för att stärka hälsa, hållbarhet och verksamhetsnytta.

Friska arbetsplatser
När målet är friska arbetsplatser så ligger ansvaret på olika nivåer i organisationen. Ledningen måste vilja och agera, chefer måste ha kompetens och möjlighet. Det viktigaste därefter är det som sker ute i arbetsgrupperna.

Medarbetarskap innebär att vi alla har ett medansvar för två ”saker” på jobbet. Verksamheten ska fungera och leverera samtidigt som vi måste bidra till att det ställe vi befinner oss på ska fungera socialt och ha ett bra klimat.

Detta dubbla fokus är poängen med ansvarskulturen. Man måste bry sig om bägge. Då är det bra att veta vad det är som bidrar till både det ena och det andra. Det är också nödvändigt att det finns en dialog på alla ledder om vad det är vi vill och hur vi ska uppnå det vi vill.

Utveckla medarbetarskap!
Moderna organisationer behöver sina medarbetares yrkeskompetens, engagemang och förmåga att samspela på ett ändamålsenligt sätt. Vi har sedan länge lämnat den renodlade lydnadskulturens begränsande inverkan på både trivsel och effektivitet. Åtminstone som vi beskriver det. I verkligheten pågår det en kamp mellan de två styrningsparadigmen där det ena vill lydnad och det andra förespråkar ansvar. För att komma vidare behöver medarbetarskap uppmärksammas och uppdateras i linje med de värden och mål som organisationen finns till för.

En process på flera plan
Att skapa en framgångsrik organisation med friska arbetsplatser och medarbetare tar sin tid och genomförs på olika sätt beroende på var vi är. Vår erfarenhet är att när högsta ledning går före och vet vad man vill och uttrycker vad man vill och varför, då blir det bättre kraft i förnyelsen. I nästa steg måste hela chefslinjen vara med på tanken och förstå både processen och vad den egna rollen förväntas tillföra. I ansvarskulturen är cheferna de pedagogiska ledare som bäst kan påverka det som händer ute i verksamheterna.

Träffas över gränserna
Utbildning i medarbetarskap kan göras på olika sätt. När Hälsopromotiongruppen medverkar så kan det se ut så här:

1. Förnyelse är som en resa. Alla behöver en ”karta”, en riktning och ett mål som gör det möjligt att förstå och se sin egen roll i sammanhanget. Starta så det känns med en inspirerande föreläsning eller workshop i större grupp. Varför finns vi, vad vill vi, vart ska vi, hur ska vi ha det, hur tar vi oss vidare? Vi gör övningar som stärker det förhållningssätt som behövs för en hälsosam och hållbar arbetsplats.

2. Nästa steg ska innehålla dialog och möten som utvecklar och inspirerar. Ibland medverkar vi med 2-3 halvdagar i tvärgrupper eller i sammanhållna arbetsgrupper med max 20 deltagare i varje. Där skapas det energi i förnyelseresan. En energi som måste förvaltas. Vår erfarenhet är att chefens initiativ och förmåga att därefter hålla processen igång avgör om det blir en långsiktig och hållbar förbättring av klimat och kultur.

3. Chefscoaching enskilt eller i grupp kan vi rekommendera

4. Dialogledare, hälsoinspiratörer, skyddsombud eller annan kan ofta bli ett bra bidrag på den fortsatta ”resan”.

Vem har gjort slut på mjölken?
En liten bok (Klicka här››)som handlar om mjölk och säljer som smör. Skämt åsido, den sätter ord på arbetsgruppens och arbetsplatsens sociala risk- och friskfaktorer. När man hör eller läser historien om bageriet så blir verkligheten mer verklig på något sätt. Att förstå och få ord på det som man tidigare inte tänkt på är intressant. Att känna igen sig i det som händer i berättelsen ger inspiration i samtalet om hur vi vill ha det hos oss och hur jag själv kan bidra till det.

Tro på människor
Medarbetarskap är ett ord som pekar på betydelsen av varje anställds viktiga roll för att helheten ska fungera. Då behövs en styrning som möjliggör att människan kan agera och belönas utifrån de viktiga värden som verksamheten syftar till. Senaste tiden har det kommit flera kritiska inlägg i dagspressen som konstaterar att vi har en bit kvar dit. Medarbetare blir inte målfokuserade, energiska och ansvarstagande genom att någon kontrollerar vad de gjort fel på sista tiden. Här är en krock som behöver diskuteras och hanteras i varje organisation som vill ha en ansvarskultur med friska arbetsplatser.

Skrivet en solig februaridag av Anders Hanson

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: