Varbergs kommun har hälsan i fokus

”Vi satsar på Salutogent Ledarskap och Medarbetarskap”
En organisation som ska lyckas med sitt uppdrag och nå sina mål måste vara frisk. I Varbergs kommun tar man hjälp av Hälsopromotion Gruppen för att ytterligare främja och stärka det som bidrar till att man kan må bra och lyckas i jobbet.

Erbjudas seminarier och workshops
Till hösten kommer därför både chefer och medarbetare att erbjudas seminarier och workshops som lyfter det salutogena ledarskapet och medarbetarskapet.

Inspiration och energi
När en organisation vill stärka det hälsofrämjande arbetet så tillför ett salutogent tänkande ny inspiration och energi. Det blir ett sätt att starta en gemensam dialog ute på arbetsplatserna om vad och hur vi ska göra för att skapa ork och arbetsglädje. Det salutogena är möjlighetsinriktat och värdeskapande för hela sammanhanget. Det är en främjande hållning som påverkar både kunder/brukar, anställda och organisationens kultur.

Konkretisera värdegrundsfrågorna
Det salutogena ledarskapet är också ett sätt att konkretisera värdegrundsfrågorna i vardagen och i verksamhetsutvecklingen. Vi ser att det salutogena medarbetarskapet inspirerar i arbetsgruppen och stärker rollen som medarbetare och medledare.

Hälsopromotion Gruppen har varit i mer än 60 kommuner och företag med detta program och ser fram emot att möta ännu fler organisationer som likt Varberg ser möjligheterna i ett salutogent ledarskap och medarbetarskap.

Nyfiken på programmet
Varbergs kommun genomföra följande utbildningar:
- Salutogent Ledarskapsdag - för chefer och ledare, Läs mer här ››
- Salutogent Ledarskap i Praktiken för chefer och ledare, Läs mer här ››
- Salutogent Medarbetarskap - för medarbetare, Läs mer här ››

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: