Ska lydnadskulturen vinna?

Lydnadskultur eller ansvarskultur?
Ska lydnadskulturen vinna?
I lydnadskulturen är det den med makt som tänker sig veta bäst och förväntar sig att underställda medarbetare vill lyda och göra som ledningen bestämt. En sådan kultur riskerar att förlora engagemang, kreativitet och arbetsglädje. Det blir helt enkelt inte särskilt kul att gå till jobbet när man inte blir betraktad som kompetent och viktig att samråda med.

Min upplevelse är att det pågår en dragkamp mellan två sätt att leda. Dessa olika sätt leder till två olika kulturer som jag valt att kalla lydnadskultur respektive ansvarskultur.

Det skapas rädsla
Detta pågår idag både i stora länder och på små arbetsplatser. Denna veckan har jag mött chefer som i sin organisation genomlevt några väldigt jobbiga år med en högre ledning som inte involverat, som inte lyssnat och som mest ställt orimliga krav på vad första linjens chefer ska leverera. De berättade att effekten av en sådan ledning blir tystnad, passivitet och faktiskt rädsla. När cheferna har en sådan upplevelse av sin arbetssituation så sprider det sig ut i arbetsgrupperna och när arbetsgrupperna drabbas av mer rädsla så blir mötet med kunderna inte heller särskilt glädjefyllt. Vem vill jobba där? Vem vill ta del av deras tjänster?

Hos dem jag mötte hade fem av tolv chefer slutat på grund av otrivsel och en omöjlig roll. Det är jobbigt att vara chef när organisationens ledning styr utan att lyssna och föra dialog

Ny ledning nytt ledarskap
När ledare är nyfikna, förväntansfulla och uppskattande gentemot ”underställda” chefer och medarbetare så uppstår en helt annan känsla. Rädslan byts mot en positiv känsla och det skapas förtroende, tillit och mer arbetsglädje.

Varför ska det vara så svårt att få till det när det egentligen är så enkelt?
De jag träffade kunde berätta att: -”nu har vi en bra ledning som förstår, som samråder och är genuint intresserad av hur vi har det och hur hon kan stötta oss i vår roll som första linjens chefer”. Denna chef inser att om verksamheten ska fungera bra så måste det finnas en kultur i organisationen som är mer kärleksfull än hotfull. Då måste varje chef och medarbetare känna arbetsglädje så ofta det går i en krävande vardag.

Ansvarskulturen är salutogen
Vad bidrar till att människan kan må bra och lyckas?
Det är den salutogena frågan som också är en idé om hur man kan leda så att det blir gynnsamt för både människan och resultatet. Det salutogena kan också bli ett förhållningssätt mellan människor som stärker relationer och samarbete. En tredje bra sak att ha i sitt salutogena ledarskap är också svaret på den salutogena frågan: Människans välbefinnande påverkas positivt när hon upplever sitt sammanhang meningsfullt, begripligt och hanterbart.

Kom med i den salutogena dialogen
Börja med att själv fundera vad som är viktigt i ditt ledarskap. Dyk ner i någon av våra böcker om salutogent ledarskap och salutogen kultur. Ta upp samtalet med dina kollegor om varför, vad och hur ett hälsosamt/salutogent sätt att leda kan gå till i er verksamhet.

God fortsättning i en ny tid!
( När Trump just hållit sitt segertal)

Anders Hanson den 9 nov 2016

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: