Sandviken satsar på Salutogent Ledarskap

Hälsofrämjande påfyllnad
Sandvikens kommun är ett bra exempel på hur man kan skapa en röd tråd i sitt lednings- och ledarskapstänkande. Det borde vara självklart, men det är enligt vår erfarenhet inte så vanligt att organisationer har en tydlig koppling mellan vad man vill och hur man gör när det gäller rekrytering, utveckling och stöd till chefer och ledare.

Tydlig utgångspunkt
Sandviken har tagit en medveten och tydlig utgångspunkt i organisationens vision, värderingar, och verksamhetsmål när man formulerar innehåll i sitt ledarutvecklingsarbete. Därmed får man en logisk och tydlig koppling mellan vad man vill som organisation och den förståelse som chefer och ledare grundar sitt ledarskap på. Idag måste ledarskap vara värderingsstyrt för hitta rätt förhållningssätt och prioriteringar i vardagens samspel med medarbetare och kunder. Då behöver organisationens värderingar finnas med och låtas påverka i hela processen.

Har valt det Salutogena Ledarskapet
Sandviken har valt att utbilda i det salutogena ledarskapet då man eftersträvar ett hälsofrämjande och värdeskapande förhållningssätt och arbetssätt. Detta blir också en väg att göra ledarskap mer hållbart och ett sätt att skapa mer hälsofrämjande förutsättningar för medarbetarskapet.

Hälsopromotiongruppen har fått förtroendet
I detta arbete har Hälsopromtiongruppen fått förtroende att medverka. Samtliga chefer läser boken Salutogent ledarskap för hälsosam framgång. Dessutom ges flera heldagsseminarier under hösten 2014 och våren 2015.

Det salutogena synsättet gör ledarskap mer värdeskapande och stärkande för både medarbetare och verksamhet. Dessa värderingar blir en tillgång i arbetsplatsers kultur och i värdering av vad som är viktigt för att människor ska må bra och verksamheten ska lyckas. Med salutogent ledarskap får organisationens mjuka frågor en given plats tillsammans med struktur, ekonomi och effektivisering.

Anders Hanson som höll i utbildningsdagen menar att Sandviken kommun har formulerat en strategi för sitt ledarutvecklingsprogram som fler borde ta efter. Den kommer att få stor betydelse för att hantera den välfärdsutmaning som särskilt kommuner befinner sig i.

På kommunens intranät beskriver man intrycken från en seminariedag med Anders Hanson så här:
"Den 18 september träffades ledare på Västerbergs Folkhögskola i Storvik, för påfyllnad av hälsofrämjande förhållningsätt. Samtliga ledare kommer att gå denna utbildning som är uppdelad i tre grupper.

Ambitionen är att ge våra ledare verktyg som bidrar till väl-befinnande, ett långsiktigt hållbart arbetsliv som utvecklar hälsa, det vill säga friskfaktorer.

Med ett hälsofrämjande förhållningssätt inriktas ledarskapet på att göra arbetsplatser och verksamheter bra för människor. Det bidrar till att stärka välbefinnandet och kvaliteten hela vägen ut i mötet med våra medborgare."


Läs mer vad några av deltagarna tyckte genom att Klicka här››

Skrivet av Staffan Wåhleman

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: