Ett salutogent tänkande inspirerar

Uddevalla kommun vill!

Uddevalla kommun vill göra värdegrunden tydlig och angelägen ute i verksamheten. Svenska Hälsopromotion Gruppen är nu igång med inspirationsföreläsningar och utbildning för både chefer och medarbetare. Att våra insatser gör skillnad får vi bland annat veta genom de spontana återkopplingar vi får från kommunens medarbetare. I fredags kom detta på mailen:

"Hej,
Jag vill börja med att ge återkoppling till Anders att chefer och många av hemvårdspersonalen har varit mycket nöjda med halvdagarna med honom och flera av personalen har uttryckt till chefer att de tyckte det var mycket intressant och givande, att det ”verkligen är väl satsade pengar när det kommer så här bra föreläsare”, som en personal hade sagt häromdagen."
Jana Persson-Edgren, Projektledare i Uddevalla kommun

En sådan berättelse vittnar om att det första och viktigaste steget är taget mot att värdegrunden kan bli levande och faktiskt påverka verksamheten.

Något som är både intressant och givande har stor chans att leva vidare och utvecklas i det dagliga arbetet. När allt fler i arbetsgrupper och ledning också upptäcker sambandet mellan värdegrundsuppdraget och det salutogena synsättet så får man både lust och begrepp som kommer att föra dialogen vidare.

I Uddevalla kommun är det hemtjänsten som i höst gör denna satsning. Kommunen ser att värdegrundsfrågorna har stor inverkan på både kvalitet och hälsan på arbetsplatsen.

Ordet värdegrund verkar vara lite på modet i många organisationer. Det är jättebra, för på den vägen kan det uppstå en vidare syn på vad det är som bidrar till ett värdeskapande arbete. Då blir nämligen ett salutogent främjande synsätt självklart, eftersom det rymmer flera av de grundvärden som behövs när arbetet handlar om värden som gott bemötande, värdighet, livskvalitet och hälsa.

Ibland är rubriken hälsofrämjande arbetsplats, ibland hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. Gemensamt är syftet att man vill hitta de villkor och göra de prioriteringar som gynnar mänskliga värden och mänskligt växande.
När man fortsätter på den vägen så är vår erfarenhet att de främjande hälsoinsatserna blir tydliga och verkligen gör skillnad. Det salutogena tänket möjliggör en ändamålsenlig balans mellan det vi kallar förebyggande och främjande insatser för hälsan.

av Staffan Wåhleman, Svenska Hälsopromotiongruppen

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: