Salutogent Samarbete - Snart ännu enklare!

Nytt Salutogent verktyg snart här!
KasamDIALOGEN - Salutogent Samarbete
Det är ett långt utvecklingsarbete som avslutas när vi nu lanserar ett nytt verktyg för att stärka ett salutogent förhållningssätt i arbetsgrupper. Vi har i våra olika utbildningar låtit deltagarna prova en mängd olika övningar och genom åren gallrat ut de 25 bästa. Dessa övningar ska både vara enkla att förstå men också skapa de frågor och funderingar som medvetandegör och leder till utveckling av arbetsgruppens sätt att fungera.

De är indelade i fyra olika grupper.

- Icebreaker, Ett sätt att komma igång på ett lättsamt sätt
- Lära känna, Lära sig något nytt om varandra
- Samarbete, Hur fungerar samarbetet i gruppen
och kan vi utveckla det?
- Kommunikation, Hur kommunicerar vi med varandra
och kan vi utveckla det?

Med stöd av KasamDIALOGEN - Salutogent Samarbete får man ett sätt att utifrån en salutogen värdegrund främja dialog, öppenhet och samarbetsförmåga i din grupp.

Övningarna som korten beskriver syftar både till att stärka gruppen och att hitta de resurser som kan bidra till individens välbefinnande, engagemang och arbetsglädje. Tanken är att synliggöra tillgångar som alltid finns, men också kasta ljus på det som kan vara meningsfullt att utveckla.

Med detta verktyg finns nu ett konkret sätt att stärka ett Salutogent förhållningssätt, delaktighet och samarbete.

Känsla av sammanhang
Kasam är den teori och tankemodell som med sina tre förklaringsområden för hälsa och välbefinnande varit vägledande för verktygets utformning.

Kasam handlar om arbetets eller gruppens upplevelse av:
- Meningsfullhet
- Begriplighet
- Hanterbarhet

KasamDIALOGEN - Salutogent Samarbete gör dessa begrepp levande i sitt sammanhang och blir en grund för såväl ledarskap, medarbetarskap och gruppmedlemskap.

- Hur uppfattar vi och engageras av uppgiften?
- Vilken startegi väljer vi för att lyckas?
- Vilka lärdomar tar vi med oss?

Är du intresserad?
Den 25 Maj finns verktyget färdigt för leverans och du kan beställa

Ha det bra så länge!

av Staffan Wåhleman
16 maj 2019

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: