Salutogena Medarbetarsamtal

Salutogena Medarbetarsamtal som ...
Tar oss dit vi vill
Hur blir medarbetarsamtal och utvecklingssamtal energigivande möten? Hur genomför man dessa samtal så att de verkligen stärker och engagerar medarbetaren i sitt arbete?

Pratar vi om det vi inte vill ha?
Är det så att mycket av vår tid och energi går åt till att prata om det vi inte vill ha?
Är det så att samtalet missar att utforska vad medarbetaren tycker är viktigt, vad som fungerar och vilka förmågor medarbetaren har?

Som utbildare och handledare har vi förmånen att få träffa många chefer och ledare. Gemensamt för många är att det just nu finns ett genuint intresse för hur ”man kommer dit man vill” med sina medarbetare, med sin verksamhet och med sitt uppdrag?

Varför så svårt?
Ja, varför är det så svårt när det skulle kunna vara lättare? Kanske är det så att mycket att vår kraft och energi många gånger går åt till att åtgärda det vi inte vill ha. Att åtgärda problem är ett viktigt arbete som måste tas på fullaste allvar, men som inte alltid leder oss till det vi vill. Dessutom riskerar det att dränera energi istället för att fylla på med densamma. I en salutogen strategi är det viktigt att inte bortse från problem men det är särskilt angeläget att medvetet vända blicken i riktning mot det vi vill!

Hur kan det gå till?
Salutogena samtal är en form av medarbetarsamtal med frågor som är utformade för att skapa intresse och stärka det som bidrar till att människor kan må bra och lyckas. Exempel på återkoppling vi fått från personer som varit med på utbildning i salutogena samtal är att:

”Samtalen upplevs numer mer meningsfulla, både för mig som chef och för medarbetarna”.
”De salutogena samtalen har bidragit till öppenheten mellan mig som chef och mina medarbetare”

Vad är det i ett salutogent samtal som förklarar detta?
Det kanske är medarbetarens egen förberedelse med hjälp av meningsskapande frågor som ger både struktur och positiv energi i samtalen?

Om chefen/samtalsledaren dessutom har ett förhållningssätt som är nyfiket, utforskande och uppskattande så bidrar det till en känsla av att bli sedd och bekräftad.

Det intressanta är att flera av de som utbildats och övat sig i denna salutogent värdemässiga utgångspunkt berättar om en ny hållning. Det har blivit enklare att i samtalen belysa sådant som förut kändes jobbigt. Samtalen har också fått en förflyttning från att när det är svårigheter, lättare kunna se mål och möjligheter.

Är det inte just precis dit vi vill?!
Det är mål, möjligheter och medarbetarskapets viktiga roll för verksamheten som samtalet ska handla om. Det gör verkligen det salutogena samtalet.

Vi välkomnar fler att börja tillämpa detta energigivande och värdeskapande sätt att hålla medarbetarsamtal.

Hälsopromotiongruppen har två utbildningar som tar upp det salutogena medarbetarsamtalet -
- ”Det Salutogena Medarbetarsamtalet (1 dag)”
- ”Salutogent Ledarskap i Praktiken (2 dag)”


skrivet av Peter Lindberg

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: