Receptet på framgång!?

Kommunikation och öppenhet är ...
...är receptet på framgång!?
Jag hade för några veckor sedan förmånen att få träffa Annika Klefsjö, verksamhetschef inom socialtjänsten och Helena Mattson, HR-strateg från Luleå kommun. De har lyckats med något som många jobbar med. Att vända en verksamhet från att i huvudsak vara upptagen av att förstå orsaker till problem och motgångar, till att i större utsträckning förstå och lära av allt det vi faktiskt gör bra och lyckas med.

Socialtjänsten har sedan många år varit mycket kritiskt granskad och omskriven i media i negativa ordalag. Detta har skapat en tillitsbrist både uppifrån och nerifrån i organisationen, framförallt i kombination med en hård styrning av myndighetsutövningen och mycket dokumentationskrav. Dessutom blir medarbetarna i dessa verksamheter granskade från flera andra håll, t.ex från politiken, ledningen och allmänheten. Dessa förutsättningar skapar rädsla i en organisation.

”Good enough”
Det finns ytterligare faktorer som påverkar detta men även dessa länkas till bristen på tillit, där kan nämnas svårigheten att avgöra vad som är rimlig nivå på dokumentation. Annika ser det som en stor utmaning att hitta en ”good enough” nivå på dokumenterandet och istället få mer tid till att skapa relationer. Hon hoppas på en ändring av lagen som kan lätta administrationshysterin som finns nu. Pressen av att skriva lagom mycket tar tid. Annika är helt övertygad om att socialsekreterarna känner det som mycket viktigare att människor ska få bra hjälp och stöd fort. De blir frustrerade över att behövs lägga så mycket tid på administration. De vill hellre mer handgripligen hjälpa till så snart som möjligt.

Från rädd till trygg organisation
Hur går man då från en organisation med rädsla och tillitsbrist till en organisation som är trygg?

Annika har sedan hon började sin tjänst för tre år sedan jobbat hårt med att skapa strukturer som främjar tilliten. Annika är själv en person som utstrålar och verkligen vill leva som hon lär, - man måste som ledare våga visa sina sämre sidor, våga säga, det här kan inte jag, jag måste ha hjälp. Annika jobbar med att få in detta förhållningssätt i sin organisation. Det ska vara okey att inte kunna allt utan istället ta stöd av varandra. De har kommit en bra bit på vägen, men har mycket kvar att göra.

Viktigt att känna förtroende
Regeringen har tillsatt en tillitsdelegation som varit på besök. De kollar balansen mellan att följa upp och kontrollera. I detta så får inte professionen ifrågasättas på det sätt som tidigare varit vanligt. Tillitsbristen tror Annika beror på okunskap kring varandras kunskaper, roller och uppdrag. Det handlar om att få kunskap på alla nivåer, även kunden måste förstå myndighetsutövningen.

”Det är viktigt att mina proffs känner att de får förtroende”

Annikas ställföreträdande ger feedback, både positiv och negativ till medarbetarna, vilket de inte har varit vana att få alls. Framför allt har de varit otränade att få positiv feedback. De har i sin tidigare mer ”rädda” kultur oftast varit beredda på negativ feedback. De får nu löpande bra feedback vid varje utredning. De får genom detta möjlighet att känna att de gör ett bra arbete.

Även sekretessen som råder inom socialtjänsten har hämmat dem att berätta hur de jobbar. Både svåra saker och framgångssagor. Dock innebär ju inte sekretessen att de inte får berätta om sitt jobb, de får gärna berätta, men bara inte nämna Kalle, Kajsa å Stina. Idag så berättar alla mer, vilket ökar öppenheten.

Rekrytering av bra ledare
Annika jobbar också med fokus på bra ledare istället för att rekrytera proffs inom professionen. En vridning från att vara socionom i botten till att vara en bra chef och ledare som är stöd för professionen.

En ytterligare framgångsfaktor har varit att jobba med mental ergonomi, hjärnsmart, ex ta en promenad, man måste inte sitta på kontoret, det är ok att ta pauser, man får ha roligt på jobbet. Det är ok och finns mandat från Annika att ta en promenad som möte.
Detta kanske kan kännas självklart, men är det oftast inte i en rädd kultur.

Kommunikation och media
Kommunikationen är viktig även i skriven form, Annika jobbar nära kommunens kommunikatör och har en tydlig plan för vad som skall gå ut. Folk börjar komma tillbaka och vilja jobba hos dem för de har hört positiva saker. Annika syns även i media ibland, även där har hon möjlighet att berätta om hur de vill utvecklas för att göra ett så bra jobb som möjligt för Luleborna.

För några år sedan var media snabba på att beskriva när det var missnöje kring någon omplacering eller annat. Det ser man inte på samma sätt idag. Man hör inte heller längre den negativa tonen. Men det är ett hårt och medvetet arbete vi håller på med för att vända detta.

Det har skapats större tillit och öppenhet i organisationen, människor är mer stolta över sitt jobb. Medborgarna får snabbare hjälp hemma och träffar färre antal personer inom myndigheten, vilket ger dem en ökad trygghet.

Mer om det framgångsrika arbetet i Luleå kommun tänker jag berätta i höst.

Till dess tar vi med oss att jobba med tillit, kommunikation och öppenhet.

Varberg den 15 juni 2017
Johanna Halldén - Salutogen framgångsdetektiv

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: