Rädsla och kärlek

Krafter -
Rädsla och kärlek
Hur har du det på jobbet? Hur fungerar arbetet för dig? Hur mår du för övrigt, i det stora hela? Sammanhanget omkring oss avgöra svaren på dessa frågor. Tänker man patogent så finns det många saker som försvårar och sänker välbefinnandet. Med en salutogen blick så går det att hitta åtskilligt som uppmuntrar, stärker och förbättrar.
Kulturen på arbetsplatsen betyder väldigt mycket för upplevelsen man får där. Många vill förstå kulturen. Man vill också rå på kulturen för att den ska vara så bra som möjligt.

Vem vet vad?
I samtalen med många ledare får vi hela tiden nya och intressanta insikter. Även i ett utbildnings- eller konsultativt sammanhang undrar jag om det inte är jag som pedagog som får ut mest av mötet. Det positiva i sammanhanget är förstås att själva mötet med frågor, funderingar och samtal är bästa modellen för alla som är med att se nya och viktiga sidor. När dessa insikter blir utforskade och värderade så blir det sedan lättare att konstruera bra förslag och lösningar för en gynnsam fortsättning. Sammanhang, samtal, samsyn, samverkan och så vidare, många ord med liknande värdering.

Vad finns det?
Det man tittar efter är förstås det man i större utsträckning ser. Är man van att beskriva och se vissa saker så finns risken att man begränsar sin fantasi och missar nya detaljer och nya mönster. Kanske det kan förklara att det, enligt vår mening, verkar så svårt på många håll att väga in både ett patogent och ett salutogent synsätt.

Det kan skvalpa ganska länge
Det kom en bok av Christian Ylander 1997. Den hette "Rädslan makt" och gav mig en ny infallsvinkel på vilka drivkrafter som påverkar ledarskap. Den satte antagligen ett spår i min hjärna.
Senaste två åren med intensiva studier av organisationers kultur har tydliggjort rädslans betydelse som drivkraft. Detta har också stärkt min övertygelse om nyttan med det salutogena perspektivet. Med den tanken går det att reflektera arbetsplatsens och organisationens dynamik på ett spännande sätt. Innehållet i min nästa skrift kommer därför att belysa samspelet och resultatet av, Rädslans makt och kärlekens kraft. Båda finns och hur de samverkar blir en utmaning för både ledarskap och medarbetarskap.

Vilken vinner?
Om det salutogena ledarskapet och medarbetarskapet lyckas så kan det bli en salutogen kultur. Den går bäst att beskriva med ord som liknar, öppenhet, respekt, omtanke, uppskattning. När den sortens upplevelse stärks så försvinner rädslan enligt gammal god tanketradition.

Lev väl!

Mvh Anders Hanson

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: