Meningsfullt - Begripligt - Hanterbart

Anders filosoferar när året är slut

Året 2013 går mot sitt slut. Jovisst, men jag har lite svårt att tänka på sådant som tar slut just nu. Jag ser så mycket bra aktivitet som pågår och tydliga tecken på att framtiden är full av meningsfulla utmaningar och möjligheter. Jag ser också att det finns väldigt många goda krafter, läs ledare, som vill och kan påverka till utveckling och förändring.

När media ihärdigt upprepar PISA-resultatens ödestunga undergångstoner så tänker jag på de skolledare och skolor vi träffat. Snacka om fokus på uppdraget med tro på framtiden och med elevens goda växande för sina ögon. Där finns ledare som både är visionärer och goda pedagoger i förväntansfulla dialoger med sin medarbetare.
Dom tillämpar det jag ser som det salutogena ledarskapets kärna: – intresse, nyfikenhet, förväntan och uppskattning av människors resurser och förmåga. För mig är skolledarskapet och lärarledarskapet prioritet nummer ett när vi ska utforma en bättre skola.

De flesta verksamheter har utmaningar och ambitioner som ställer krav på klokt och engagerat ledarskap. Ibland hör man att det är svårt att hitta bra chefer. Andra gånger säger någon att det är för få som vill bli chefer.
Om det är så, så kan vi lösa det. Genom att se på och påverka hela det sammanhang som omger ledaren så kan vi ganska lätt göra den rollen mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Jag menar då att ledarutveckling inte enbart kan fokuserar på ledaren själv. Det effektiva, attraktiva och goda ledarskapet är beroende av att hela sammanhanget både beskrivs och fungerar väl. Ledarskap kan därför utvecklas ännu bättre när vi tar i anspråk och förstår mer av vad medarbetarskapet och kulturen på arbetsplatsen betyder.

Om det är något som inte håller på att ta slut så är det framtiden. Den tid som ligger framför kommer mer av hela tiden. Det är i den tiden vi kan förlägga drömmar och önskningar.

Drömmer gör jag om att vi har hittat den kunskap och de arbetssätt som kan göra samhället jämlikt, öppet, tryggt och meningsfullt för alla som bor där.

Önskar gör jag också. En sak är att jag önskar se en varierad och kreativ mångfald av entreprenörer och kunskapsföretagare som vill flytta in i vårt kommande Lt2-hus i Alingsås. Detta är idén om att etablera en kreativ mötesplats och arbetsplats på Lilla torget 2 där människor vill utveckla, nätverka och sprida viktig kunskap i form av olika tjänster.

Men nu tar vi först några dagars julledighet och övar oss i den hälsofrämjande hållning som skapas av tacksamhet, förnöjsamhet och tillförsikt. Då blir nog 2014 ett riktigt bra år. Det blir så bra det kan och det är bra nog för mig.

Allt gott!
Anders Hanson

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: