Kvalitet är en kulturfråga!

Kan vara dyrt & farligt
Kvalitet är en kulturfråga!
Det kan vara både dyrt och farligt att bortse från kulturaspekten. Risken är att missa det kraftfullaste verktyget för att skapa friska och framgångsrika företag. Den slutsatsen drar Yvonne Lagrosen som är docent i kvalitetsutveckling vid Högskolan Väst. Hon recenserade nyligen vår bok ”Salutogen kultur – från värdegrund till verksamhetsnytta” i Kvalitetsmagasinet.

Hela recensionen kan du läsa på Kvalitetsmagasinets webbsida >>

Kultur, klimat och kvalitet hänger ihop
Dessa samband behöver ledning och ledare förstå. När forskaren läser vår bok om Salutogen kultur känner hon igen de värden och principer som gäller för kvalitetsarbete i allmänhet. Att bidra till god kvalite är både en fråga om synsätt och att ha systematiska och pedagogiska arbetssätt i sitt ledarskap.

Vad är det som förklarar sambandet?
Vad är det som förklarar sambandet mellan kultur och kvalitet? När kvalitet påverkas av närvaro, engagemang och kundens upplevelse i mötet så får medarbetares välbefinnande stor inverkan. Hur medarbetaren mår påverkas i sin tur stort av hur sammanhanget är. Har arbetsplatsen en kultur och ett klimat som gör att de som finns där kan mår bra så leder det till att man kan och vill lyckas bättre i sitt arbete.

Det är alltså en fråga om välbefinnande och hälsa. Man måste ställa frågor som: vad är det som gör att medarbetare kan ha välbefinnande i sitt arbete. Den frågan har svårt att ta plats eftersom den vanligaste frågan är. Hur kommer det sig att medarbetare mår dåligt, eller är sjukskrivna. Från Hälsopromotion Gruppen har vi sedan länge betonat att båda dessa frågor måste vägleda.

Fler är på spåret att främja hälsa
Det kom en rapport från Jusek i veckan som fått uppmärksamhet i några större dagstidningar. Där framhåller Juseks ledning betydelsen av att byta fokus.  Det talas mycket om frånvaron och ohälsa, men sällan om vad som leder till ett bättre välbefinnande på arbetsplatserna. Det här är en ny och mer positiv ingång i arbetsmiljöfrågan som får mer och mer uppmärksamhet utomlands, men vi i Sverige ligger efter med det arbetet, säger Juseks vd Magnus Hedberg och ordförande Sofia Larsen.

Läs hela artikeln som publicerades på DN.se >>

När arbetslivets hälsofrågor nu är uppe i debatten ordentligt, så kanske vi kan hoppas på att det blir en bättre balans mellan att förebygga ohälsa och främja välbefinnande. Det behövs både ett patogent och ett salutogent angreppssätt för att skapa friska arbetsplatser.

skrivet av Anders Hanson den 28 apr 2016

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: