Kan problem vara bra?

Kan problem vara bra?
Hur går vi från svårighet – till möjlighet?
Att lyssna på radio kan vara både avkopplande och intressant. Ibland händer det dessutom att en och annan tanke eller idé blir tydligare när man tar del av andra människors erfarenheter.

En bekymrad optimist
För en tid sedan lyssnade jag på en intervju med Jan Eliasson – diplomat och FN:s näst högste chef. Han presenterades som ”en bekymrad optimist.” Intressant tänkte jag och vred upp volymen!
Bilden av en människa som ofta behöver genomföra svåra samtal, medla, eller förhandla växer fram.

Samtal, möten och förändring utgår från 4 olika delar:
Under intervjun berättar JE att de flesta mänskliga möten som får en förändringsprocess att komma dit vi vill alltid påverkas av 4 olika grundkomponenter:

Rätt ord:
Det språk vi använder och hur vi uttrycker oss är oerhört centralt. Respekten och kärleken till ordet och språket. Att variera sitt språk, ställa frågor på ett nytt sätt som erbjuder nya infallsvinklar.

Rätt tidpunkt:
Timing – dvs när vi väljer att ha dialog med en annan människa kommer att ha en avgörande betydelse. Det gäller således att välja ett tillfällen när det förutsättning till att båda parter har möjlighet att vara fysiskt och mentalt närvarande. Rätt timing skapar motivation och mening.

Kulturförståelse:
Respekten och förståelsen för den kultur du befinner dig i eller den du möter kommer ifrån har stor inverkan.

Vikten av personliga relationer:
Att skapa ett tillitsfullt klimat med förtroende och öppenhet leder till att vi kan vara avspända och inspirerande. Din förmåga att skapa goda relationer kommer att påverka mänskliga möten.

Kanske handlar en salutogen process på individ – grupp – eller organisationsnivå precis om detta.
En förflyttning:
Från Klagomål – Till önskemål
Från Misstro –Till förtroende och hopp
Från Maktlöshet – Till medverkan
Från Förändringsrädsla – Till delad vision
Från Rädsla för misstag – Till en vilja att ta ansvar
Från Svårighet -Till nya möjligheter

Hur kan man tänka eller göra då, är det svårt eller möjligt? När vi utgår från ett salutogent tankesätt har vi ett stort intresse för vad som gör att människor och arbetsplatser mår bra. Det innebär att vi ställer frågor på ett sätt som, visserligen tar hänsyn till och förstår det som belastar, men vars svar framför allt synliggör det som stärker eller möjliggör.

Vi sätter på oss glasögon och har en ambition att finna det som är ok och skapar framgång för oss, inom vårt unika sammanhang. Om vi finner något av värde, vilket man oftast gör – man finner som regel det man letar efter, ja då kan det vara förståndigt att inte låta detta passerad obemärkt. Tvärtom de goda exemplen uppmärksammas, uppmuntras och förstärkas.

Kanske har vi funnit några av våra framgångsnycklar?

Kan man lära sig detta?
Läs mer om våra olika salutogena utbildningar på vår hemsida där du också hittar de böcker vi gett ut inom området. Läs mer på vår hemsida >>

av Peter Lindberg, 27 okt 2016

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: