Kan mobbing botas?

En undring om Morgans mission -
Kan mobbing botas?
Det finns arbetsplatser med onödigt hög sjukfrånvaro. På andra ställen är det klimat och trivsel som brister. En och annan chef har svårt att rekrytera den personal man behöver. Då har man förmodligen även svårt att behålla de medarbetare man redan har. Oavsett hur vi beskriver problembilden så gör denna typ av förutsättningar att verksamhetens resultat drabbas. Det blir sämre kvalitet och det blir dyrare.

Vad ska man göra åt detta?
Vårt enkla svar,
- Byt tänkesätt!
- Byt arbetssätt!
- Byt kultur!

Hur ska man tänka?
När framgång påverkas av hur människor är och har det så får man inte ensidigt ägna sig åt problembearbetning. Det är ett tankesätt som bygger på att bara vi lagar det som inte är bra så kommer vi att uppnå det vi vill. Men det går inte. Eftersom det vi vill ligger i en helt annan riktning än de problem vi inte vill ska finnas. Därför måste man tidigt i en process diskutera med alla inblandade, vad vill vi eller vart vill vi? Då finns det en större chans att det kan bli en rörelse i den riktningen. Då kan det frigöras energi som innebär att de problem som också måste ha en lösning, snabbare avtar eller försvinner.

Förbättrande arbetssätt?
Vilka arbetssätt kan påverka hur människor är och har det?
Den som lägger all tid på att inventera och lösa problem på arbetsplatsen blir aldrig färdig. När en sak är löst så finns det snart ett nytt besvär att ta tag i. Nu finns det förstås verksamheter som har många kritiska brister, då måste ju dessa åtgärdas. Om det då är en chef som ska ansvara för detta så är det stor risk att orken tryter. Att vara en ”problembärare” tar både energi och arbetsglädje.

Vi vet att det kan bli roligare om tillvaron till övervägande del handlar om det som har värde och det vi vill. Det går då inte att säga att alla arbetsplatser plötsligt ska byta till detta arbetssätt. Det tar olika lång tid och kräver olika aktiviteter för att förändra tänkesätt och arbetssätt till en ”ny balans” mellan förbättrande och problemlösande. För vissa kan det vara en resa som går fort. För andra är det en komplicerad expedition i okänd terräng som tar mer tid. Den kräver mer av ledarskapet, ett salutogent ledarskap.

Ansvarskultur är målet
Var befinner sig din arbetsplats på vägen mellan lydnadskultur och ansvarskultur? Varje arbetsplats har inslag av bägge. ”Lydnad” betyder att vissa regler och principer har vi för att skapa ordning, tydlighet och struktur. ”Ansvar” är resultatet av att vara i ett sammanhang som är meningsfullt och där både ledare och medarbetare ses som kompetenta och viktiga medspelare. I ansvarskulturen blir klimatet, samarbetet och engagemanget för verksamheten starkare. I ansvarskulturen trivs de flesta människor bäst. Då är det kul att gå till jobbet, då mår man bra på jobbet och då lyckas man i större utsträckning med det som man är där för att göra.

De e dags nu!
Tycker du att det finns anledning till förbättring av klimat och kultur och en annan balans mellan problem och glädjeämnen? Vänta inte en dag. Hör av dig så berättar vi gärna vad man kan göra för ett roligare och bättre arbetsliv.

Om du tycker att det salutogena tänket är viktigt och användbart så passa på att se hur eller om det tillämpas i verkligheten. Den 16 mars börjar en ny programserie på SVT som heter Morgans mission. Morgan ska hjälpa en arbetsplats att få ordning på mobbing. Senast detta tema sändes så hade innehållet en tung slagsida åt det patogena hållet. Dvs det talades nästan uteslutande om mobbing, det vi inte vill och nästan ingenting om det vi vill exempelvis, kamratskap, öppenhet, samarbete och den kultur som gör att människor tar ansvar för detta.
Ska bli intressant att se om det är en annan balans i denna upplaga. Vår erfarenhet är att det är väldigt svårt att skapa en god arbetsplats eller skola genom att enbart uppmärksamma det som är fel.

En snöig dag den 6 mars 2017
av Anders Hanson

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: