Hur blir det mer verkstad av detta?

Friskare arbetsplatser!
Hur blir det mer verkstad av detta?
Den 19 augusti överlämnade arbetsmarknadens parter en gemensam avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser till regeringen. Åtgärdspaketet har tagits fram med anledning av förslaget om hälsoväxling.

I dessa dokument ( Läs mer här››) finns många ambitioner och löften som ska bidra till minskad ohälsa och friskare arbetsplatser. Man vill utveckla kunskaper och aktiviteter ska handla om alla tre strategierna, förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser. Med den bredden och påpekandet att hållbar hälsa är av yttersta vikt så borde det kunna bli en tydligare plats för ett salutogent synsätt och arbetssätt.

Olika aktiviteter olika mål
Rehabilitering har sina rutiner, aktiviteter och professioner. Målet för det arbetet går lätt att formulera. När personen är tillbaka i arbete så är målet uppnått. Med förebyggande insatser är det svårare att styra och sätta mål. Eftersom målet är en icke-händelse så är det svårt att veta när målet är uppnått. (f.a på individnivå). För om inget har hänt så är vi nöjda. Så måste det förstås vara, man får söka måluppfyllelsen i hur sjukfrånvaron påverkas för hela sammanhanget eller hela landet.

Men då blir frågan om man verkligen ska nöja sig med målsättningen att inget ska hända. Särskilt som man nu formulerar ett viktigt och starkt mål: Vi vill skapa friska arbetsplatser. Och som alla vet så är det ju inte säkert att en arbetsplats är frisk bara för att någon inte sjukskrivit sig.

Det är här den geniala tanken om hälsofrämjande kommer in. Om vi har något vi vill uppnå eller skapa så är det smartare att fråga sig, hur skapar vi det? Vad behövs då, vad är viktigt för att få till en utveckling/förbättring i den riktningen? Denna sorts frågor är salutogena till sin karaktär, de är utforskande, och konstruktiva. Salutogena frågor väcker också mer engagemang, medarbetare kan känna sig viktiga, behövda och kompetenta.

En frisk arbetsplats har en frisk kultur
Den friska kulturen är salutogen. Där fungera arbete och samspel på ett sätt som tar till vara, stärker och uppmuntrar människor. Även vägen till en mer frisk kultur behöver vara salutogen. Förbättring och förändring av arbetsplatsens mjuka delar till det bättre lyckas inte om man inte utgår från människorna och det mänskliga. Delaktigheten och meningsfullheten innehåller massor av kraft som inte kan beordras fram. Den uppstår när klimat och kultur ger utrymme för den.

Olika på olika ställen
Hur-frågorna är det som vi i Hälsopromotiongruppen försöker få ledningar och chefer att bli bättre på att ställa. Svaren på dessa gör det möjligt att anpassa resan mot friskare arbetsplatser till egna förutsättningar. Det är en sorts frågor som formar förändring på ett sätt som skapar delaktighet och engagerar människor. Ingen blir engagerad av att prata om vad vi inte vill eller hur det inte ska vara. Extra tungt är det att utreda och redovisa vad det är som gör att det vi inte vill ändå blir, allt för ofta.

Om det ska bli friskare arbetsplatser så gäller det att ha rätt fokus:
- Vad är det vi vill?
- Vad har vi redan som är exempel på det?
- Vad kan vi förstärka för att det ska bli mer av det vi vill?

Att tala om dessa frågor känns meningsfullt. Redan då är man på väg mot en ansvarskultur som är en viktig aspekt av den friska arbetsplatsen.

Det är hälsosamt att kunna ta ansvar i jobbet.

av Anders Hanson, 1 sep 2016

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: