Hälsofrämjande Skolutveckling!

Den är Salutogen -
Hälsofrämjande Skolutveckling!
En verksamhet som väljer en hälsofrämjande inriktning ägnar sig åt att stärka och utveckla det som bidrar till att människor kan må bra, trivas och lyckas.

20 år lång tradition
Idén om den hälsofrämjande skolan har en 20 år lång tradition som började med att uppmärksamma levnadsvanor och livsstilsfrågor. Det har varit ett viktigt arbete som på många håll varit framgångsrikt. Rörelse under skoldagen har exempelvis visat sig främja både koncentration, trivsel och lärande.

Nu skriver vi 2017 och skolan som både arbetsplats och arena för utveckling och lärande har mer än någonsin behov av att tillämpa ett främjande synsätt och arbetssätt. Detta görs också på allt fler håll i vårt land. Vi kan där se att ett tydligt främjandefokus utifrån ett salutogent perspektiv är en viktig framgångsfaktor.

Varför främjande?
Skolan är en komplex miljö med flera uppdrag, många intressenter och högt förändringstryck. Anpassning och förbättring behöver därför ske i riktning mot det vi vill. Många förutsättningar i skolan består av så kallade ”mjuka” frågor som motivation, trivsel, klimat och kultur. Det är sådant som bäst, i vissa fall endast, går att påverka med en främjande strategi.

Ta till exempel problemet med mobbing. Jag besökte en skola som ville bli hälsofrämjande och bland annat diskuterade och informerade om mobbing och kränkning. Det visade sig väldigt svårt att få bort mobbingen. Det blev ingen förbättring förrän man bestämde sig för att börja tillämpa en främjande/salutogen inriktning i sitt psykosociala trivselarbete på skolan. Då fick man ett tydligt fokus på det man ville uppnå och ordet mobbing ersattes av kamratskap, trygghet och respekt. Då blev det både roligare och större påverkan på de psykosociala hälsoförutsättningarna.

Varför salutogent?
Hur kan skolutveckling bli en utvecklande och värdeskapande process som kommer åt den komplexa och dynamiska verklighet som skolan utgör?

Med ett salutogent synsätt blir en hälsofrämjande skolutveckling vetenskapligt förankrad i kunskap om vad som främjar hälsan. Samtidigt får detta arbete då en värdemässig förankring i tron på människan och de resurser och den förmåga hon har. Det salutogena sättet att tänka och arbeta gör det också enklare att komma åt de ”mjuka frågorna” i skolans hela sammanhang.

Med det salutogena följer en förklaring för välbefinnande och hälsa genom teorin om känsla av sammanhang (kasam). Med den som utgångspunkt går det att förstå vilka förutsättningar som kan stärka både arbetsglädje, välbefinnande och lärande. Ett salutogent förhållningssätt och arbetssätt kan i förlängningen stärka skolans kultur och ge en mer ändamålsenlig balans mellan lydnadskultur och ansvarskultur.

Vad sikar vi mot?
Ja, börja med att ställa frågan; hur ska det vara i en skola och på en arbetsplats för att det ska, vara kul att gå dit, för att man ska trivas och må bra när man är där och samtidigt lyckas med det som är viktigt? Det finns inga enkla och snabba lösningar på den sortens frågor. Vår erfarenhet är att det i alla fall blir mer framgångsrikt med ett salutogent synsätt som kan bli ett salutogent förhållningssätt och i förlängningen ett arbetssätt.

Med vår långa erfarenhet från skolans värld törs vi påstå att detta är ett helt nödvändigt angreppssätt för att skolans alla medverkande människor ska kunna och vilja vill bidra till att utveckling sker.

Många skolledare och arbetslag har redan tagit del av våra utbildningar. Hör av dig så berättar vi mer om salutogen skolutveckling. Du kan även få kontakt med skolor där vi medverkat tidigare.

Med önskan om en frisk och framgångsrik skola för alla!


Alingsås den 18 Maj 2017

Hälsningar Anders Hanson

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: