Ge hälsan en chans!

Varför tittar vi inte efter det vi söker?
Vi vill ha friska arbetsplatser där människor mår bra och lyckas med det som är viktigt - Varför är det så svårt när det är så enkelt?

Hälsa genom ohälsa?
Både uppkommen ohälsa och risken för ohälsa måste ha hög prioritet. Men det går inte att skapa bra villkor för hälsa genom att enbart arbeta med ohälsa.

Kunskap om vad som är farligt eller...?
Den som använder ordet hälsofrämjande men beskriver och ägnar sig åt ohälsan och dess risker missar något viktigt. Att främja hälsa som en resurs i människans liv börjar med en helt annan fråga. Istället för att ta reda på vad som är farligt så behövs det kunskap om vad det är som bidrar till välbefinnande och hälsa. Att främja hälsa innebär att skapa, stärka eller förbättra något. Då måste man intressera sig för det man vill uppnå, dvs hälsa, vad det är och hur den förbättras.

Vad man vill uppnå!
Om en psykosocial arbetsmiljö innehåller mobbing så räcker det inte med kunskap om mobbing eller förbud mot mobbing: Ska det bli bättre så måste man beskriva vad det är man vill uppnå och sedan fundera ut hur det blir mer av det man vill. En hälsofrämjande skola som insåg detta bytte rubrik. Det som började i form av en antimobbingsatsning fick en helt annan mening och effekt när inriktning istället blev att stärka kamratskap, trygghet och respekt. Det var den salutogena idén som slog igenom och plötsligt insåg man hur självklart det var att byta fokus och rubrik.

Inte lättare
Vi menar inte att det är lättare bara för att man använder ordet salutogent. Men det är en bra början att fundera på vad det är man vill uppnå med sitt hälso- eller arbetsmiljöarbete. Om man då både vill rehabilitera, förebygga ohälsa och främja hälsa så måste man hålla reda på perspektiven, kunskapen och arbetssätten.

Hur gör man
Ibland kommer frågan, Men hur gör man för att det ska bli salutogent? Hur blir det mer verkstad?

Det handlar om att vara tydlig i hela processen. Ett salutogent hälsoarbete behöver salutogena värderingar, en salutogen syn på kunskap och de arbetssätt och verktyg som stödjer ett salutogent synsätt. Det är allt fler som hittat och börjat använda detta och upptäcker vilken skillnad det blir. Chefer trivs och orkar bättre, personalen gillar detta och har bättre hälsa.

Därtill vittnar allt fler om att den viktigaste figuren i sammanhanget gynnas av en salutogen inriktning. Den figuren är kunden, medborgaren, eleven eller vilken det nu är som verksamheten finns till för. Uppläggen är olika och de lokala förutsättningarna avgör hur man bäst sätter bollen i rörelse. Gemensamt är att det salutogena ledarskapet är en nyckel till framgång.

Vi på Hälsopromotiongruppen gläds åt de goda exempel vi möter. Vi fortsätter självklart enträget att sprida detta budskap, kunskap och våra salutogena verktyg, tex genom vårt samtalsverktyg för att få till Salutogena medarbetarsamtal - "KasamDIALOGEN® - Salutogent medarbetarskap".

Det är inte svårt, bara lite invecklat att komma igång. Ha en fortsatt hälsosam september!

av Anders Hanson

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: