Ge chefer verktyg!

Besök hos Skånska Byggvaror
Ge chefer verktyg!
Låg sjukfrånvaro, starkt engagemang och uthållig tillväxt, det vill alla företag ha. Det finns många orsaker till att ett företag lyckas. En del av dessa kan man påverka själv i organisationen. Vi besökte Skånska byggvaror i Helsingborg för någon vecka sedan för att höra hur de gör.

Systematiskt och långsiktigt
Skånska byggvaror är ett företag med god lönsamhet som växer starkt. Att sjukfrånvaron är låg beror mycket på att HR sedan länge arbetat systematiskt och långsiktigt med de mjuka frågorna. Vi ser det som viktigt att ha öppenhet och delaktighet i vårt arbetsmiljö- och hälsoarbete.

En främjande strategi med hjälp av Feelgood
För sju år sedan började vi med hjälp av Feelgood att tillämpa en mer främjande strategi berättar Brittmarie. Vi tror att förutsättningar för trivsel och motivation är något som måste hanteras på det sättet. Vi har sedan dess genomfört en årlig process där vi tagit fram varje avdelnings viktigaste hälsofaktorer. Vi har gett cheferna verktyg som gjort det lättare för dem att själva hålla i dialogen i sin arbetsgrupp. Chefer som kan och har mod att möta sin grupp i denna sorts samtal är avgörande för att lyckas.

Hjälp av processverktyget HealthSCORE®
Rebecca Blixt från Feelgood har varit vår externa resurs i detta arbete. Hon har med hjälp av Svenska Hälsopromotiongruppens processverktyg HealthSCORE® tagit fram det underlag som först ledningsgruppen och sedan varje arbetsgrupp bearbetat.

Pratar mer om det vi vill uppnå och mindre om det som vi inte vill
Det har också blivit ett väldigt bra engagemang ute bland medarbetarna. Det beror antagligen på att vi i detta förbättringsarbete har en tydlig utgångspunkt i företagets värderingar och mål. Vi pratar mer om det vi vill uppnå och mindre om det som vi inte vill. Arbetsgrupperna har både fått kvitto på det som fungerar bra och själva valt ut det som ska bli nya förbättringsområden. Psykosociala och organisatoriska hälsoförutsättningar skapas av människor. Då måste dialogen handla om vad som är viktigt för att uppnå det vi vill. Framgångsfaktorer har starkare fokus än riskfaktorer, även om de också finns med i arbetet.

Det här är ett viktigt arbete som vi vill utveckla vidare avslutar Britt-Marie.

Intervjun genomförd av Anders Hanson den 19 maj 2016

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: