Först kommer ord ... sedan verkstad

Det kommer mera!
Först kommer ord ... sedan verkstad
2016 blir garanterat ett innehållsrikt år. Ohälsan ska brytas, det säger både regeringen, Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. De två sistnämna vill göra det med mer hälsofrämjande insatser. Bra att det sägs, först kommer ord och sedan verkstad?

Polletten har ramlat ner
2016 tror jag faktiskt att etablerade hälso- (ohälso-) aktörer tar ännu ett litet steg i riktning mot att också börja tänka och göra lite mer främjande på riktigt. Vi i Hälsopromotiongruppen märker på de förfrågningar som kommer till oss att polletten har ramlat ner på allt fler ställen i samhället. Till och med ordet salutogent används på beslutsnivåer och i officiella sammanhang, det gläder oss. Allt fler har också insett att förebyggande av ohälsa och främjande av hälsa är två olika strategier. Båda är viktiga, men helt olika till sin karaktär.

Arbetsmiljöverket är på G
Arbetsmiljöverket är på gång i en mer främjande riktning. Myndigheten har tagit fram nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Från den 31 mars ska dessa efterlevas på landets arbetsplatser. Meningen är att mål ska formuleras som syftar till att ”främja hälsa och motverka ohälsa”. ”Målen kan syfta till att exempelvis stärka och förbättra kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet”. (p.7)

Vilka bra formuleringar, detta kan bli något riktigt bra. Bara hur-frågan blir besvarad också. Hur når man denna sortens mål?

Ordet på dagordningen
Föreskriften ger ingen större hjälp till hur det främjande arbetet i riktning mot den sortens mål kan gå till. Det mesta i föreskriften handlar om att ha beredskap, känna till och att förebygga risker för kränkning och andra ohälsotecken. Det är väl ett uttryck för den långa tradition som arbetslivets hälsoarbete har i en patogen, förebyggande inriktning. Men nu är i alla fall ordet främjande på dagordningen och förslagen om vad det handlar om är formulerade i en värdeskapande riktning.

Vi tror det snart kommer mera. Vadå mera?
Jo det behövs mer om vilka principer som vägleder ett hälsofrämjande förbättringsarbete. Därtill konkreta exempel på hur det kan gå till i den organisatoriska vardagen.
Eftersom behoven vad gäller hälsa och potentialen i ett främjande arbetssätt är så stora så blir det naturligt för allt fler att tänka och göra detta på ett salutogent sätt. 2016 blir därför väldigt spännande för oss som vill sprida detta.

Alingsås 13 januari 2016
Anders Hanson

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: