Det sitter i väggarna!

Det sitter i väggarna!
Men vad finns innanför väggarna?
I bland besöker vi arbetsplatser som beskriver klimatet eller stämningen på arbetsplatsen som något som ”sitter i väggarna”. Vanligast förekommande är denna metafor när man vill beskriva en kultur som känns mindre bra.

Svårigheten med detta förhållningssätt till sin arbetsplats är att vi förminskar värdet av det egna ansvaret. En mer trolig förklaring är att orsaker till klimat och trivsel påverkas av det som finns innanför vägarna. Då blir detta något som vi alla kan vara med och påverka, oavsett roll eller mandat.

Även de gånger vi upplever vårt sammanhang som positivt och energigivande och säger att ”det sitter liksom i väggarna här” så är det värt att stanna upp och utforska vad det är som finns eller som gör att det känns bra. Om det är något vi uppskattar och vill bevara så lönar det sig att utforska orsaken till det. Då ökar sannolikheten att det ska fortsätta vara bra eller bli ännu bättre.

Det behövs givetvis struktur som utgör ramar och trygghet – väggar. Men det som är innanför alltså kulturen skapar vi själva.

Vi är vår kultur men den behöver näring
Ordet kultur är passande eftersom det också betyder jordmån eller sammanhang för växt, utveckling och mognad. För att en bra grogrund ska finnas behövs näring. Det kanske viktigaste näringsämnet till organisationers kultur och växande är värderingar. Människors upplevelser inställning och känslor är nämligen kopplat till vad man anser vara meningsfullt eller värdefullt.

Därför är samtal om värdet eller meningen med vårt uppdrag och hur vi vill att det ska vara på arbetsplatsen en av vår tids viktigaste näringsämnen. Möten som innehåller värdefulla samtal får människor att känna sig bättre. Det är som att bevattna plantor. Där kan positivt klimat gro och spira vilket i sin tur kan få en hel organisation att vilja växa.

Om kulturen är god så skapas i sin tur en grund för fler goda värden och värderingar som underhåller en god fortsättning. Alla växthus behöver givetvis väggar eller struktur som skyddar och ger bra grundförutsättningar. En fungerande och säker fysisk arbetsmiljö är därför alltid viktigt för att hela sammanhanget ska bli så bra det kan för människor och verksamhet.

Hur går odling till?
- Fundera över vad du vill odla – vad ska det bli?
- Vilken typ av plantor trivs ihop?
- Odla inte för mycket på för liten yta. Mer utrymme några bra idéer.
- Tänk på att de minsta fröerna ibland kan ge störst växter, när de väl blommar
- Glöm inte att ibland öppna upp växthuset så att du släpper in lite nytt syre
- Ett gammalt beprövat tips är också att prata med sina växter

Plantskola
Varför inte stimulera dina gröna fingrar lite tillsammans med andra? Vi har kurser i :
- "Salutogen Kultur på Arbetsplatsen (1 dag)"
- "Salutogent Medarbetarskap (1/2 - 1 dag)"
- "Salutogen Ledarskap i Praktiken - Salutogena samtal med kasamDIALOGEN (2 dagar)"

Trädgårdsböcker
Vi har även litteratur som får människor och organisationer att växa:
- "Salutogen Kultur - Från värdegrund till verksamhetsnytta"
- "Vem har gjort slut på mjölken?”

Hälsar
Peter Lindberg, ”trädgårdsmästare”

8 juni, 2017

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: