Det så viktiga medarbetarskapet

Trenden har vänt!
Det så viktiga medarbetarskapet
Vi på Svenska Hälsopromotiongruppen har under flertalet år haft huvudfokus på ledarskapsutbildningar. De senaste åren har vi dock märk en ökad efterfrågan på medarbetarskapsutbildningar. Även när man kikar på marknaden runt oss så erbjuds det allt fler utbildningar i medarbetarskap.

Kan trenden ha vänt?
Vi har funderat över fenomenet som känns så självklart. Det är klart att vi alla tillsammans på arbetsplatserna skall jobba mot att bli ett bra team, nå våra mål och få alla att må så bra som möjligt. Hur kommer det sig att så mycket av ansvaret för att forma en god arbetsplats tidigare har fokuserats bara på ledarskapet, att det inte alltid varit självklart att det är vi tillsammans som skapar vår goda arbetsplats. Sedan har ledaren självklart en viktig roll och påverkan, men kan trenden ha vänt?

Utbildningarna ökar!
Vår känsla är också att trenden med medarbetarskapsutbildningar ökar även för att cheferna önskar stöd i dessa frågor. Långsiktig utveckling av medarbetarskap är ett relativt nytt kompetensområde och en process där vi hittar ny kunskap i varje organisation vi möter. I vårt uppföljningsarbete har vi bland annat tittat på hur man bäst skapar en hållbar salutogen process.

Jag har där i vårt uppföljningsarbetet beskrivit några saker i en rapport nyligen. Bland annat visar det sig avgörande att alla får samma kunskap kring den salutogena idén och att introduktion och information till medarbetarna sker i ett så tidigt stadium som möjligt i en påbörjad utvecklingsprocess. En annan del är chefens aktiva roll som är jätteviktig både som en symbol för att organisationen vill något viktigt inför framtiden och en möjliggörare för medarbetarens och arbetsgruppens kompetensutveckling. Det är sedan chefens vilja och förmåga att leda processen vidare i vardagen som avgör om en inledande utbildningsinsats gör någon större skillnad.

Stanna upp och reflektera
En bra effekt av medarbetarskapsdagar är möjligheten för deltagarna att stanna upp och reflektera över hur de har det. Samt vad de som individ och grupp kan göra för att utveckla arbetsplatsen till ett ställe där man kan må bra och lyckas.

I våra utbildningar jobbar vi med att ge och få feedback. Detta har en stor direkt effekt, genom att medarbetare lyssnar på varandra och hittar saker som är feedback utan att man tänkt på det. Exempelvis en till synes så enkel sak som att säga god morgon till sina kollegor. De får också möjlighet att fundera på hur de ger feedback och hur de reagerar på positiv och negativ feedback. Viktigt också att höra att alla ser olika på detta och fundera på hur man själv kan ställa frågor och ge feedback för att lättare få en bra effekt och mottagande.

Bra effekt på arbetsplatsen
Våra medarbetarskapsdagar i kombination med chefsutbildning ger den bästa effekten på arbetsplatsen. Ledare och medarbetare får en gemensam ”karta” och börjar sätta ord på vad som leder mot det vi vill. När vi sammanställt våra erfarenheter från olika medarbetarskapsutbildningar ser vi att det då blir lättare att få till ett helhetstänk där alla inblandade förstår varför utbildning genomförs, vad cheferna har gjort och vad som är nästa steg. Då blir det lättare, roligare och bättre resultat i strävan mot friskare arbetsplatser.

Det är tillsammans vi kommer långt och lyckas!

Johanna Halldén
Varberg 21 april 2017

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: