Det är som en upptäcktsfärd

Från 2004 till 2015
Det är som en upptäcktsfärd
Eller som en lång dags färd mot ett allt mer salutogent tänkande i allt fler organisationer.

Bok till studenter 2004
Nya idéer, nya insikter och nya erfarenheter möter oss och upptar oss genom hela livet. Just nu känns det som om de senaste 10 åren gått både för fort och i fel ordning. Jag skrev en bok till studenter 2004 om hälsopromotion som en salutogen idé för arbetslivet (Hälsopromotion i Arbetslivet). Och det blev väl skapligt för boken säljer fortfarande som kursbok i flera sammanhang. Den verkar också intressera allt fler ”utvecklingsmänniskor” inom HR-området som stretar med att skapa organisationer som fungerar så att människorna där både kan må bra och lyckas på jobbet.

År 2010 kom Salutogent Ledarskap
Förbättring, utveckling, förändring och förstås den dagliga verksamheten, behöver ett ledarskap som kan tänka, som kan vara och som kan leda på ett värdeskapande, säg salutogent sätt. Detta var ingen nyhet men det blev en bok 2010 med titel, Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång.

Det viktigaste skälet till boken var erfarenheten att de organisationer som lyckas ofta har ledare med ett salutogent synsätt. Därför behövde denna idé formuleras på ett vardagsnära och inspirerande sätt. Det verkar också ha blivit en begriplig bok. Vi kan konstatera att det ovanliga ordet salutogent har blivit bekvämt och självklart i ganska många organisationer nu. När vi som utbildare lite försiktigt frågar ibland om man hellre vill kalla utbildningen för hälsofrämjande eller hållbart ledarskap så säger många idag, -nej det ska heta salutogent ledarskap. Glad blir man!

Ledarskap har alltid varit viktigt och föremål för massor av både forskning och utbildningsinsatser. På senare år har det hänt något intressant där som vi menar gör det salutogena konceptet än mer användbart och ändamålsenligt.

Den samhällsutveckling och omvärldsförändring som pågår innebär nya förutsättningar för styrning, ledning och ledarskap i våra organisationer. Verksamhetens resultat bygger nu i ännu större grad på att det finns kompetenta, motiverade och kreativa medarbetare och chefer som vill och kan ta ansvar. Många verksamheter har historiskt kunna fungera med en ”lydnadskultur” där befattning och regler varit det som styrt i huvudsak.

Dagens fria och kompetenta människor behöver leva i en ”ansvarskultur”. Där skapas engagemanget av värderingar, delaktighet och den vision som verksamheten siktar mot. Där stärks samarbete när man blir delaktig i en grupp som tillsammans har en meningsfull roll. Det är roligare att anstränga sig och människan kan känna sig stolt när hon går till jobbet för att bidra till något som är meningsfullt på riktigt.

När en arbetsplats börjar tala om vad man vill, vad som är viktigt och hur man vill ha det händer något märkligt. Då blir mål, resultat och arbetsglädje viktigare än att leta brister och sedan lägga resurser på att undanröja dem. Detta påverkar självklart också upplevelsen av värde och kvalitet hos verksamhetens kunder, brukare eller deltagare.

Salutogen Kultur - från värdegrund till verksamhetsnytta
Nu i februari är det etappmål tre i Hälsopromotiongruppens salutogena utgivning. Sista kapitlet är skrivet och begreppet salutogen kultur ska spridas i bokform. För oss känns det angeläget att få igång dialogen om vad kulturen betyder, hur den fungerar och hur vi kan göra den så bra som möjligt. Vi tror att när kulturen blir lika viktig som strukturen i organisationen, då kan det verkligen bli skillnad.

Boken heter Salutogen kultur – från värdegrund till verksamhetsnytta (216 sidor) och är på plats i mitten av mars.

av Anders Hanson den 5 februari 2015

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: