Den viktigaste utbildningen

Salutogen inspiration ger motivation
Den viktigaste utbildningen jag gått på
Hur ska man tänka och hur ska man göra för att lyckas med komplexa och svåra uppdrag? Uppdraget ser olika ut beroende på var man jobbar. Därför finns det aldrig några färdiga förklaringar och lösningar på vad som behövs för att arbetsplatser och skolor ska bli framgångsrika.

Varje sammanhang måste hitta sin egen väg och färdsätt när man vill utveckla och förbättra. Denna egna väg till framgång måste också innebära att alla som arbetar i verksamheten är delaktiga i resan. Det räcker inte att chefen eller några få vill något om det ska bli förbättring och förändring.

Finns det någon som har en bra idé?
Behovet att förändra kan finnas och upplevas starkt. -Som det fungerar nu är vi inte nöjda, så här kan vi inte ha det. Men vart ska vi ta vägen och på vilket sätt kan det bli bättre? Det behövs en god idé som visar på vad som är viktigt och möjligt att lyckas med. Attityden och energin i en arbetsgrupp kan förändras kraftigt när man hittar något nytt att ”tro” på och samlas kring. Alla människor och arbetsgrupper vill lyckas. När vi får en gemensam idé om hur vi kan göra det bättre så stärks både engagemang och vikänsla. Det känns bra att tillhöra en grupp som tror på och vill något som är värdefullt.

En utbildning kan vara början på resan
Genom åren har vi återkommande fått möta positiv förändring av arbetsgruppers både mående, motivation och framgångsupplevelse. Vi kan inte förstå det på annat sätt än att det är den salutogena idén som gör skillnad. I den finns en tydlig riktning mot det som har värde och hur vi kan stärka det. Inspirationen till denna text kommer ur en återkoppling från en person som deltog i en av våra utbildningar i veckan. Utan att slå oss för bröstet blir vi så glada av denna sorts feedback att vi inte kan låta bli att dela med oss av denna persons beskrivningFörändring i komplexa system
Vår tids utmaningar i arbetslivet har till stor del sin orsak i värdekonflikter och komplexitet. Det behöver inte vara särskilt stora organisationer för att det ska vara svårt att styra och få med alla i det som behövs och det vi vill.

Vi tror och har erfarit att det därför är avgörande att kunna styra utifrån värderingar och skapande av värde. Värderingar hanteras i människors tankar och attityder. Ledning och ledarskap måste därför ställa sig några grundläggande frågor, -hur ska vi tänka, -hur ska vi vara, vad och hur ska vi kommunicera? Om man då väljer en främjande/salutogen idé som vägledning så ökar chansen att viktiga och motiverande frågor och svar tar plats. Det salutogena synsättet kan bli ett förhållningssätt i ledarskap och medarbetarskap som stärker både klimatet och resultatet.

Hur tänker du/ni i er organisation? Hur stärker ni ett förhållningssätt och därmed ett arbetssätt som bidrar till att ni når större framgång med det ni vill.

av Anders Hanson
Alingsås den 6 April 2017

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: