Delaktighet och gemensamt ansvar på Lidingö

Delaktighet och gemensamt ansvar på Lidingö genom ...
...Salutogent Medarbetarskap
När jag träffar människor brukar jag ibland säga att jag nog har världens bästa jobb. Att få träffa människor som delar med sig av sin vardag och som beskriver hur deras insatser för människor känns viktiga och betydelsefulla, stärker meningen för mitt uppdrag. Det är tydligt att om vi upplever vår insats som viktig så genererar den gärna tankar och förhållningssätt som blir uppskattande, vilket i sin tur leder till goda ansvarsfulla arbetsinsatser för verksamhetens kunder.

Nu räcker det inte hela vägen med att sammanhanget och uppdraget känns meningsfullt. Förutsättningarna för struktur och kultur på arbetsplatsen behöver också vara begripliga och hanterbara. För att utveckla detta kan du göra som enhetschef Barbro Aldén på Rudboda Hemtjänst inom Lidingö stad. Barbro bjuder in sin personal till dialog för att under en hel dag jobba med vad som är viktiga förutsättningar för ett gott medarbetarskap. Jag hade förmånen att få vara med som inspiratör och dialogpartner en sådan dag.

Varför då?
Barbro hade jag tidigare mött under en utbildningsinsats där vi provade kasamDIALOGEN som modell för medarbetarsamtal. Nu en tid senare tyckte hon att det kunde vara bra att skapa en god ”jordmån” för dessa samtal genom att först förankra det salutogena tankesättet i medarbetargruppen. Det för att stärka engagemanget och delaktigheten i dessa samtal.

Hur då?
Under denna utbildningsdag på Loviks kursgård använde vi en metodik som syftar till att stärka kopplingen mellan värdegrund, uppdrag, och den kultur och klimat man vill uppnå. Innehållet handlar om det som gör medarbetarskap till något angeläget och konkret för den enskilda medarbetaren och för hela arbetsgruppen. Målet var att skapa riktig delaktighet, stärka grunden för bättre arbetsglädje, samarbetskultur och verksamhetsnytta.
Vi använde arbetsboken ”Vem har gjort slut på mjölken” och några åhörarbilder som stöd, och sedan vara det igång…

Tänk så mycket positiv energi det finns i en medarbetargrupp som fokuserar på vad man vill uppnå och vad som behövs för att det ska lyckas. En energi som kommer till sin rätt när det finns en chef som har ett genuint intresse och engagemang för vad gruppen kommer fram till!

Exempel på utgångspunkter för diskussionen:
• Varför är vårt uppdrag viktigt idag? Äldreomsorgens värdegrund utifrån ett salutogent perspektiv.
• Hur kan det salutogena synsättet påverka ledarskap – medarbetarskap och mötet med kunden/brukaren?
• Vad innebär lydnads- respektive ansvarskultur?
• Meningsfullhet som drivkraft för motivation
• Begriplighet som grund för kommunikation, lärande och samspel.
• Vad skapar hanterbarhet och goda förutsättningar i arbetet?
• Hur vill vi ha det? Att bygga struktur och kultur där människor mår bra och lyckas.
• ”- Man får börja med sig själv”, ett gemensamt ansvar oavsett roll. Konsten att vara nyfiken – förväntansfull och uppskattande.

Feedback!
Under dagen var det ett behov som återkom i diskussionsgrupperna, insikten om att återkoppling – feedback eller annan bekräftelse på att den insats vi gör har betydelse och påverkar oss! Det finns helt klart ett tydligt samband mellan återkoppling och mening. Konsten är bara hur vi ger eller tar emot feedback för att den ska stärka människor och uppdrag. Det räcker inte enbart med kritik och förbättring, vi behöver också lyfta och stärka det som fungerar på ett konstruktivt sätt. Ibland får man feedback utan att be om det, och vissa gånger stärker det en konsults insatser, som i sin tur motiverar till ytterligare resande i vårt avlånga land. Under 2016 har jag hit tills besökt 15 kommuner, kanske kommer jag till dig nästa gång innan året tar slut!?

Jag bjuder gärna på några bekräftande kommentarer som hjälper mig att arbeta vidare med det Salutogena ledarskapet efter semestern. Tack Barbro!!!

"Tack Peter för en mycket givande dag!
Extra kred till dig för din goda förmåga att få alla engagerade och med i samtalen genom gruppövningar och dialoger. Du hade även en god förmåga tycker jag att förmedla vad salutogent förhållningssätt är och att få medarbetarna att koppla det till vår vardag – bra där! Jag har redan börjat sprida vår nöjdhet ; )
(Barbro Aldén, Lidingö stad)

av Peter Lindberg den 7 juni 2016

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: