Chefen slog sina medarbetare...

Gör du det också?
Chefen slog sina medarbetare...
Jo det är sant! Vi känner till, inte bara en utan flera chefer som efter utbildningsdagar med oss kommit tillbaka till sin arbetsplats och slagit medarbetare eller chefskollegor…..... med häpnad.

Kanske är häpnad eller förvåning fel ord men ofta beskrivs ny entusiasm, trygghet och ökad vilja till delaktighet.


Vad är det då...?
Vad är det då som gör detta? Är det verkligen kurserna med Hälsopromotiongruppen med innehåll, form och ledare? Eller är det istället den egna förmågan, och kompetensen som sätter igång kreativitet, vilja och ökad tillförsikt? Personligen tror jag framför allt på det senare.

Varför då?
Vi ska inte förminska utbildarens betydelse, vi tror att vi bidrar med ett kunskapsinnehåll som är viktigt, rent av nödvändigt för dagens chefer och medarbetare. Men framför allt inspirerar vi och knuffar igång den kraft som redan finns hos våra kursdeltagare. En vanlig kommentar kan vara ” – Salutogent! Är det så det kallas det jag gör och tror på i mitt ledarskap? Då kanske man inte är så fel ute..?” Att bli bekräftad, uppmuntrad och känna sig stolt vill alla människor. Vad är det som kan hända när man kommer tillbaka efter ett par utbildningsdagar utifrån den salutogena horisonten? Kanske har chefen fått fatt på en egen idé som man på ett trovärdigt men ödmjukt sätt lyckas dela med sig ut av?

Att komma hem och kommunicera den salutogena idén
När man kommit på en god idé vill man gärna sprida den, så kan det vara med den salutogena idén. De chefer vi träffar vill gärna att medarbetare eller kollegor också ska bli intresserade av det salutogena tänkandet och har då en pedagogisk uppgift framför dig. Det är i allmänhet inte alls svårt. Människor vill ha goda idéer och positiva tankar om vad framtiden kan innehålla. Att komma med en god idé är som att komma med en vision, något som ger ett mervärde för alla inblandade.

Självklart finns det tillfällen då stress, arbetsbelastning, konflikter eller annat stök tar den mesta energin. Nya tankar får då svårt att tränga igenom. Normalt är dock ett idébaserat ledarskap en bra väg att skapa intresse och så småningom, engagemang. Den salutogena idén har dessutom en energigivande riktning mot det vi vill uppnå, istället för det vi inte vill. När du kommunicerar detta på ett trovärdigt och inspirerande sätt hjälper det till att vägleda en önskad färdriktning.

Kanske är det precis just detta chefer vi möter lyckats med när de kommer hem!?

Hur då?
Att inte predika fakta. Chefen kanske istället delar med sig av en upplevelse man varit med om och varför den känns tilltalande. Kanske berättar man historien om Aaron Antonovsky som när han forskade om sjukdomars orsaker kom på att han ville undersöka hur det kommer sig att hälsan många gånger består eller förbättras trots allt. Den tanken kan man koppla till den egna verksamheten. Eller så har man träffat en annan person under kursen som berättat att man med hjälp av ett salutogent synsätt har lyckats med något bra i sitt ledarskap.

När människor möter nya idéer så uppstår oftast frågan, -är detta bra för oss, för mig? Chefen behöver ha en egen tanke om varför det salutogena är intressant och användbart i det egna sammanhanget. Varför skulle det kunna vara positivt för verksamheten och arbetsplatsen eller arbetsgruppen? När man beskriver en positiv idé och vilka fördelar den kan ha, så är det stor chans att det tas emot med intresse. Man kommer med något som har ett värde, som kan bli meningsfullt helt enkelt.

Kanske inser man att det inte går att ta för givet att andra ska uppskatta samma idéer som en själv. Dina medarbetare kanske inte köper varken dig eller din idé. Därför ställer du istället frågor – vad tror eller tänker du/ni om detta? Agerande blir då salutogent, frågan signalerar att du inser att medarbetarna har kloka tankar och gott omdöme som du vill ta del av. Därför behöver de vara med och avgöra om din idé är så bra som du själv tycker, samt hur de tolkar den.

Slutligen kanske det är så att de chefer vi träffar under en utbildningsdag inser att vägen från att man första gången berättar om sin idé till att större delen av gruppen blivit både intresserad och engagerad kan vara olika lång. Ta den i små steg och känn av gruppens energi och intresse. Det går alltid hem att tillämpa salutogena aktiviteter i mindre skala, som en övning utifrån samtalskort, eller salutogena inslag i medarbetarsamtalet. Sedan kan man ge sig på planeringsdagar som är upplagda på ett nytt sätt eller någon gruppaktivitet på en arbetsplatsträff som stärker sammanhållning och mening.

Är du en idébärare som vill få med dig andra att bära din idé eller slå dina kollegor och medarbetare med häpnad?

Utbildningar som stöd
Klicka vidare för att se våra kurser som stöttar dig i detta. Klicka här››

av Peter Lindberg
25 aug 2016

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: