Att komma tillbaka!

Att komma tillbaka!
Jobbångest eller Jobbharmoni?
Jobbångest är kanske en användbar rubrik om man säljer lösnummer. För en och annan känns det också tungt att avsluta sin ledighet och återgå till ett arbete man inte trivs med. Eller möta kollegor man har en dålig relation till.

Tack och lov så är arbetet för de flesta av oss mer än ett nödvändigt slit för brödfödan. De allra flesta upplever sitt arbete som ett meningsfullt sammanhang där samvaron och samarbetet fungerar väl.

Uppleva framgång
Magnus ringde mig andra veckan i augusti, Han är personalchef i en organisation med nästan 500 medarbetare. Hans upplevelse var att det kändes roligt att komma tillbaka efter semestern. Hur kom det sig? Jo, han upplevde framgång i sitt arbete, det kändes som att han verkligen hade lyckats med något viktigt.

Självklart viktiga i ledningsgruppen
Det som hänt var att hans VD nu var helt övertygad och engagerad i det värderingsarbete som hade pågått i nästan två år. Värderingar, ledarskap och arbetsmiljöfrågor hade under våren blivit självklart viktiga i hela ledningsgruppen. En ökande sjukfrånvaro, svårt att rekrytera vissa kompetenser och bra orderingång satte frågan på sin spets:

”- Om vi vill att detta ska bli ett riktigt bra företag där människor vill vara och där vi kan svara upp mot efterfrågan så måste vi tänka förbättring i hela kedjan. Och för att bli bra så måste vi fokusera på vad som kan bidra till att det blir bra. Vi kommer aldrig att få ut våra värderingar och nå våra mål om vi lägger den mesta tiden på att leta brister och avvikelser”.

Ungefär så gick snacket. De mjuka frågorna blev riktigt skarpa när det syntes hur avgörande de är för resultatet i verksamheten. VD hade läst boken "Salutogen kultur – från värdegrund till verksamhetsnytta". Där hade han fått kartbilden klar för sig och en övertygelse om att koppla ihop, värderingar, ledarskap och hälsa med prestation och resultat.

Starkt stöd
Personalchef Magnus kände ett starkt stöd för de aktiviteter som framöver skulle bidra till företagets värderingsarbete. Friskvård och andra hälsofrämjande insatser hade man sedan 15 år i detta företag. För två år sedan började man diskussionen om kärnvärden. Hösten 2015 börjar man använda begreppen salutogent ledarskap och salutogen kultur.

Börjar bli drag i de mjuka frågorna!
Apropå rubriken, att komma tillbaka. Salutogent och hälsofrämjande är begrepp som funnits i mer än 15 år. De har dock inte överlevt sig själva, tvärtom. Behovet och möjligheterna har aldrig varit större. Att vadå? Jo, att tänka utveckling och förbättring av organisationers struktur och kultur på ett sätt som stärker både människan, affären och samhället. Så om du tycker att vi är tillbaka på ruta ett eller står och stampar så är vår bild en helt annan. Det börjar bli drag i de mjuka frågorna!
Fortsättning följer.

Välkommen till en utvecklande och rolig hösttermin!

Hälsopromotiongruppen
Anne, Johanna, Anders, Peter och Staffan.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: