Att komma ensam...

Att komma ensam och ...
...mötas av ett salutogent förhållningssätt!
Kommunernas åtagande att ta emot ensamkommande barn och ungdomar på ett värdigt sätt ställer höga krav på den organisation eller det företag som tar detta uppdrag. Det måste finnas kompetens och kultur som leder till en väl fungerande verksamhet för alla inblandade.

Grundas i värderingar
En viktig förutsättning är ett ledarskap och medarbetarskap som grundas i värderingar som ser varje individs resurser och möjligheter. Detta kan byggas genom ett salutogent förhållningssätt. Det är en viktig och möjlig väg att skapa förutsättning för trygghet och lärande i ett meningsfullt och hållbart sammanhang.

Vad handlar det om?
Det salutogena synsättet och kunskapen om känslan av sammanhang (kasam) är en beprövad modell för att hitta riktning och innehåll i arbete med människors välbefinnande, hälsa och lärande. Här finns ett tankegods som kan ge grund för att reflektera och konkretisera värderingar som stärker människors möjlighet till utveckling och hälsa. Här finns också grundanvisningar för vilken förståelse som behövs för att stärka människans upplevelse av mening och sammanhang i en verksamhet och i livet i stort.

Vad gör vi då?
Svenska Hälsopromotion Gruppen har varit föregångare inom hälsofrämjande ledarskap och bidragit till den kunskapsutveckling som idag beskrivs som Salutogent Ledarskap och medarbetarskap. Under de senaste åren har vi arbetat med detta koncept och genomför bland annat utbildning och handledning i ett flertal kommuner som etablerar verksamheter för ensamkommande ungdomar.

Vi ser i verksamheter vi mött hur det salutogena tänkesättet blivit en uppskattad tillgång. Det skapar en ”röd tråd” mellan värderingar och förhållningssätt och hur man stärker förutsättningar för ungdomar – medarbetare – chefer - ledning. Det är också ett sätt att kommunicera värde, tillgång och möjlighet med en verksamhet som denna.

Vår insats har hjälpt dessa verksamheter att hitta en gemensam idé och förhållningssätt för verksamheten som är både hälsosam och utvecklande.

Kommenterar från några chefer vi mött
”Vi anlitade Svenska Hälsopromotiongruppen för att utbilda vår organisation i det Salutogena. Detta har inneburit ett större helhetstänk för mig. Mående och historia har nu fått en större plats. Det är också mer fokus på det som fungerar bra”
(Teamsamordnare. Ung integration Östersunds kommun)

”När det gäller det salutogena förhållningssättet så anser jag att det för verksamheten med de ensamkommande flyktingbarnen medförde en gemensam plattform för personalgruppen att utgå från i sitt arbete. Ett naturligt förhållningssätt där barnens/ungdomarnas kapacitet och resurser lyfts fram som skyddande faktorer i introduktionen och integrationen i det svenska samhället”
(Enhetschef HVB - hem Markaryds kommun)

”Vi har valt salutogen handledning som ett sätt att med regelbundenhet få reflektera över nuläget och synliggöra det som är fungerande. Samtidigt ger det personalen en möjlighet finna nya strategier och förhållningssätt framåt. För att få stöd och utveckling i det egna ledarskapet har jag före egen del valt att använda Hälsopromotiongruppen för individuell chefscoaching”.
(Verksamhetschef HVB-hem Markaryds kommun)

Är du nyfiken på några av de tjänster/utbildningar som organisationer och företag kring olika HVB verksamheter utnyttjat så kan du läsa om dem här nedan.

Några av våra salutogena tjänster/utbildningar:
- Salutogen Handledning
- Salutogent Medarbetarskap (1 dag)
- Interna egendesignade utbildningar på plats hos er.
- Introduktion - Salutogent Ledarskap (1 dag)

av Peter Lindberg, 21 apr 2016

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: