Västra Götalandsregionen

Svenska Hälsopromotion gruppen har genomfört en 12 dagars utbildning i pedagogiskt ledarskap för närmare 400 chefer inom Västra Götalandsregionen.

Utbildningen lades upp som en process i grupper om 16 deltagare och träffarna fördelade under drygt ett halvår.
Redan år 2000 började denna satsning för att ge chefer en möjlighet till utveckling i sin ledarroll. Det hälsofrämjande synsättet var ett viktigt inslag som man ville ha med.


Utbildningen tar utgångspunkt i ett hälsofrämjande perspektiv och knyter detta till organisering och ledarskap. Målet är ett ledarskap som bidrar till att skapa samstämmighet mellan individ – organisation. Genom ökad kunskap om ledarskapets organisatoriska och psykologiska dimensioner och ett pedagogiskt förhållningssätt kan ledarskap bidra till varje medarbetares känsla av sammanhang. Här finns en viktig grund för ökad arbetsglädje, välbefinnande och hälsa. Vilket i sin tur är en avgörande förutsättning för att nå organisatoriska mål.

Kursens upplägg gav goda möjligheter att reflektera och koppla teorin till sin egen praktiska vardag. Enligt tidigare utvärdering har diskussionen kring kursens olika tema varit mycket givande och bidragit till att man blivit tryggare och känt sig stärkt i sin ledarroll. Det har upplevts som en stor fördel att deltagarna kommer från olika sjukhus- och primärvårdsområden. Detta har berikat erfarenhetsutbytet och gett möjlighet att dra nytta av varandra, sett i ett regionperspektiv.
Ansvarig från Svenska Hälsopromotiongruppen var Anders Hanson.
För frågor kontakta honom på tel 0322 – 63 70 00 eller anders@halsopromotiongruppen.se ››

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: