Vårdbolaget TioHundra

Ett arbetsmiljölyft som genomfördes 2014-2015
Vårdbolaget tiohundra ägs av Norrtälje kommun och Stockholms länslandsting. Enheten för Barn Ungdom Familj, Psykiatri Habilitering genomförde 2014-2015 ett arbetsmiljölyft.

I denna satsning fick Hälsopromotiongruppen uppdraget att utbilda chefer och cirka 280 medarbetare i det salutogena tänket.

Det blev en process med bland annat följande steg:

Del 1 Alla- Introduktion och inspirationsdag i storgrupp på Campus Roslagen.
Syfte att visa på det salutogena synsättets möjligheter och tillämpning med fokus på arbetsmiljö. Samtidigt dess betydelse för personlig välbefinnande, gruppens klimat, arbetsplatsens kultur och särskilt brukarmötet.

Del 2 medarbetare - Work-shopdagar i grupper med blandade deltagare från olika verksamketer.
Syfte att reflektera och öva ett salutogent tänkande. Samtidigt producerades ett brett underlag för vad som är tillgångar och resurser i organistionen att bidra till god arbetsmiljö och gott bemötande på arbetsplatsen. Del 3 Chefer
”Utbildningsdagar för att reflektera chefsrollen och ledarskapet ur ett saltuogent perspektiv. Introduktion av modell för att ha ett salutogent inehåll i medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Fördjupning i hur ett salutogent tänkande kan vägleda och forma APT och andra aktiviteter på arbetsplatserna.

För mer information
För mer information om uppdraget och ev kontakt med uppdragsgivaren. Kontakta ansvarig för uppdraget: Anders Hanson på tel 0322-63 70 00 eller anders@halsopromotiongruppen.se ››.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: