Mönsterås kommun

Socialtjänsten inom Äldreomsorgen
Hela Äldreomsorgens förvaltning i Mönsterås kommun har varit involverad i utveckling av ett salutogent arbetssätt i sin vård och omsorg.

Hälsopromotion Gruppen har bidragit med 5 dagar chefsutbildning i Salutogent ledarskap och 2 dagar utbildning för alla 500 medarbetare i salutogent medarbetarskap och värdegrund.
Salutogena framkanten
Mönsterås socialtjänst vill ligga i den salutogena framkanten. Man inledde sin satsning med utbildning i salutogent ledarskap och medarbetarskap. Under januari och februari 2011 deltog cirka 500 medarbetare i utbildning om vad ett salutogent synsätt är och vad det kan bidra med för både verksamheten och de som arbetar i den. Hela satsningen görs i syfte att stärka sina verksamheter inför de utmaningar man har idag och möter i framtiden.

Planeringen av programmet har gjorts av en arbetsgrupp ledd av kommunens utvecklingssamordnare Anna-Lena Blomberg som själv har chefserfarenhet inom kommunen.

Medarbetarutbildningen
Medarbetarutbildningen genomfördes i work-shopform 1+1 dag med 50 deltagare per gång. Anders Hanson som hållit i dessa dagar har varvat kortare föreläsningar med dialoger och övningar i smågrupper och salutogena samtal för att få till en hög grad av delaktighet och medverkan. Kortleken kasamDIALOGEN® – Salutogena samtal var ett inslag som uppskattades. Ambitionen att både stärka medvetenhet och engagemanget för ett salutogent synsätt lyckades bra menar Anna-Lena.

Utvärderingar
Anna-Lena berättar att: Nu har vår arbetsgrupp träffats och sammanställt de nästan 500 utvärderingarna. Vi kan konstatera att utbildningen varit mycket bra, kortleken är eftertraktad. De flesta vill gå vidare med fortsatt arbete i sina arbetsgrupper och vi kan se ett mönster i att ha en uppföljning mer yrkesinriktat.

Chefsgruppen
Chefsgruppen har gjort en egen resa som startades redan hösten 2010 då chefsgruppen träffades och startade sin utbildning i Salutogent Ledarskap. Cheferna har sedan dess både deltagit i medarbetarutbildningarna och ytterligare 5 dagar för egen del. Peter Lindberg har genomfört den del som handlar om det Salutogena Ledarskap i Praktiken med förhållningssätt, coaching och teamutveckling. På detta sätt har man stärkt chefsrollen och ledarskapet för att kunna ha en tydligare roll i denna utvecklingsprocess. Cheferna blir trygga som idébärare och inspiratörer.

Ambitiös satsning
Det är en ambitiös satsning som Mönsterås kommun gjort när man vill utveckla en salutogen vård och omsorg. När samtliga medarbetare får ta del av kunskap och inspireras i ett tidigt skede så skapas en mycket bättre ”jordmån” för det fortsatta arbetet än om enbart cheferna ska vara idébärare och inspiratörer. En organisation som vill skapa salutogent hälsofrämjande förutsättningar behöver ha mångas intresse och engagemang i detta.
Ansvarig från Svenska Hälsopromotiongruppen var Anders Hanson.
För frågor kontakta honom på tel 0322 – 63 70 00 eller anders@halsopromotiongruppen.se ››
Tidningen Östran, Kalmar, 2011.02.11
Läs även vad tidningen Östran skrev ››

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: