Halmstad gymnasieskolor

Ny form av utvecklingssamtal
Halmstad gymnasieskolor tog hjälp av Hälsopromotiongruppen när man ville utveckla framtidens gymnasieskola. Det handlar om en ny form av utvecklingssamtal som skapar en helt annan relation mellan elev och mentor. Med kasamDIALOGEN® – 16 blev både samtalen och skolsammanhanget mer meningsfullt. Detta finns beskrivet på nästa sida under ”uppdrag”.

Utvärdering gjordes i form av en C-uppsats som också är mycket spännande läsning.
Hälsopromotiongruppen bidrog Framtidens Gymnasieskola i Halmstad!

Lärare och elever växer tillsammans
Skolan måste följa tidens gång och samhällets utveckling och t o m ligga steget före för att möta framtiden. Arbetet på Halmstads Gymnasieskola kallades BEST och handlade om de olika delarna bildning, entreprenörskap, samverkan och tillväxt.

På Sannarpsgymnasiet i Halmstad arbetade Ulla Nolenstam-Karlsson och Eva Bergsten, två av de lärare som utbildats till handledare i kasamDIALOGEN. I en intervju berättade Ulla om sitt och sina kollegors arbete med verktyget.

I sin roll som mentor för elever på Handels- och administrationsprogrammet, ligger ansvaret att bidra såväl till elevernas prestationer och betyg som till deras personliga utveckling. Ofta blir det traditionella utvecklingssamtalet lite ytligt och fokus hamnar på prestation, betyg och problem. Med kasamDIALOGEN flyttas fokus till individen. Samtalet kan handla om de mer djupa meningsfrågorna, t ex varför eleven är i skolan och vad som gör att man hänger med och vill lära sig. KasamDIALOGEN har visat sig bidra till att eleven utvecklas som människa.

Hur når man fram?
Intresset för hur man kan använda utvecklingssamtalet hade följt Ulla sedan många år tillbaka. Bland hennes elever fanns många som var skoltrötta och inte så studiemotiverade. Frånvaron var ofta hög. Hur når man fram till dessa elever och ger dem det stöd som de behöver för att vilja vara i skolan och ta till sig undervisningen och utvecklas som människor?

Ulla och Eva fick erbjudandet att utbilda sig till handledare för kasamDIALOGEN som en del i BEST projektet. Lite undrande åkte de på kurs och på den vägen kom dom igång! Redan på tåget hem började de att omsätta kursinnehållet till sin vardag och sina elever, fulla av entusiasm och målmedvetenhet. Konceptet prövades på vuxna i skolan och man kom fram till att det behövde anpassas till ungdomarnas språk och vardag.

Svenska Hälsopromotion Gruppen utbildar
Svenska Hälsopromotion Gruppen har tagit fram och utbildar i verktyget. Tillsammans med lärarna på Sannarpsgymnasiet utvecklade man KasamDIALOGEN – 16. Två gånger per år genomfördes utvecklingssamtalen som tog 45-60 min att genomföra. Innan samtalet hade eleven svarat på frågorna via webben och en rapport låg försluten i ett kuvert vid samtalets början. Eleven äger materialet och fattar beslutet om det skall öppnas eller ej. Det är också eleven som avgör på vilken nivå samtalet läggs. Om eleven är omyndig är föräldern också med. Alla elever valde att öppna och arbeta med sitt material. Positiva reaktioner kom från elever, lärare och föräldrar. Ulla betonade att i de fall då trauma eller svåra bekymmer kom upp, uppmanade man alltid eleven att ta emot en kontakt med skolans kurator. Lärarens roll och utbildning i sammanhanget är att vara mentor – inte att bedriva kuratorssamtal.

Trygga relationer
Vilka iakttagelser har då Ulla och Eva gjort på sina elever? En stor skillnad är den relation de fått med sina elever efter dessa samtal. ”Ibland när jag möter någon av dem i korridoren, kan jag lägga en arm på axeln och möta hans eller hennes blick. Blicken som säger ’vi har en grej ihop, du och jag, som bara vi vet!’ Eleven blir sedd och känner sig värdefull”, berättade Ulla. I de uppföljande samtalen var det anmärkningsvärt hur medvetenheten om den egna situationen och möjligheterna i livet blev tydliggjort. "De tar det uppföljande samtalet mer allvarligt och gör mer medvetna val". Som exempel nämner Ulla samtalet om grupparbetet och hur det kan fungera för eleven: ”Jag lär mig mindre i grupparbeten och andra åker bara snålskjuts. Jag vill ju att min lärare ser vad just jag har gjort!” Som lärare fick Ulla sig en tankeställare: är grupparbete en god idé?

Elevernas närvaro ökar
Samspelet mellan Ulla och hennes elever utvecklades i lärandesituationen. Det fanns ett mod att lyssna och anpassa sin undervisning så att det bättre stämmer överens med just dessa elevers behov och sätt att lära och utvecklas. Elevernas närvaro ökade och det blev en större öppenhet och trygghet i klassrumssituationen. Utan att ännu ha svart på vitt kan man nog tänka sig att det finns bättre förutsättningar för både lärande och utveckling, att nå skolans mål med ett salutogent tänkande
Kontakta oss för referenser för gymnasieskolan i Halmstad

Ansvarig från Svenska Hälsopromotiongruppen var Anders Hanson.
För frågor kontakta honom på tel 0322 – 63 70 00 eller anders@halsopromotiongruppen.se ››
En utvärdering av - kasamDIALOGEN® – 16 i utvecklingssamtalet på Handelsprogrammet Sannarpsgymnasiet.
Ladda ned PDF genom att klicka på bilden till höger.Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: