Försvarsmakten

Svenska Hälsopromotion Gruppen AB (HPG) har fortlöpande utbildat HealthSCORE® processledare och tillhandahållit dialogverktyget HealthSCORE® inom Försvarsmakten (FM). Efter ett första initiativ på F4 flygflottilj i Östersund 2005 så har allt fler förband anlitat HPG.

Med start 2010 pågår ett centralt initierat hälsofrämjande utvecklingsprojekt för att hitta ett gemensamt arbetssätt för hela FM. I detta projekt är HPG´s verktyg ett av två som används.
Struktur i mjuka frågor – Försvaret kompetensutvecklar!
Hans Hansson, ställföreträdande förbandschef på FMTS i Halmstad berättar att i Försvaret är ledarkompetens en prioriterad fråga. Den hårda verklighet som Försvarets chefer tränas för, kräver sina ledare. På Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS) i Halmstad har man satsat på att utveckla såväl kompetens som verktyg för att få struktur på de mjuka frågorna. På FMTS skall cheferna själva handha sina grupper, ta sitt ansvar och hantera även de mjuka frågorna. Dialogverktyget HealthSCORE®har varit ett bra instrument för att få struktur på detta, säger cheferna själva. Det har blivit ordning och reda med tydlighet omkring ansvaret för de tre olika nivåerna: organisation, grupp och individ. Det är enkelt och lätt att använda, man får en given metodik för hur man går tillväga vilket är till stor hjälp för många. Vi har provat och det fungerar, säger Hans Hansson.

Ville få en långsiktig utveckling
Bakgrunden till satsningen på att köpa in kompetens, metodik och verktyg från Hälsopromotiongruppen, var att man ville få en långsiktig utveckling på både de hårda och de mjuka frågorna. Det är lätt att glömma bort de mjuka frågorna, de är lite svåra att ta på, säger Hans Hansson i en intervju. Vi sökte ett instrument för att hjälpa våra chefer att få upp frågorna på bordet. Vi vet ju att människor som mår bra också presterar bra. Då måste vi också kunna hantera detta på ett bra sätt. Goda erfarenheter från HealthSCORE® på F4 i Östersund, gott renommé och ett bra system som bygger på vetenskaplig grund, gjorde att man valde just detta verktyg. Vi ville skapa förutsättningar för att etablera ett arbetssätt som sedan med års cykler kunna flyta på.

Nej, det är inte bara ytterligare en enkät
Förarbetet och förankringen gjordes grundligt, med början i toppen och sedan ut i verksamhetens alla led. Att ledningsgruppen är engagerad och insatt är en grundförutsättning. Insatsen skall etableras, syfte förklaras och vinster synliggöras . Sedan samma sak med mellanchefer och övriga medarbetare . Nej, det är inte bara ytterligare en enkät. Jo, det skall arbetas med kontinuerligt över året. Ja, ledningen är involverad och skall lyssna och arbeta tillsammans med er i sina frågor. Nej, vi skall inte bara rusa på utan ta oss tid. Oro måste få ventileras och tvivelsmål få komma upp, säger Hans.

Vi har fått bekräftat att detta är viktigt
Arbetet har flutit på väl och har också följts upp ett år efter. Vi har fått bekräftat att detta är viktigt från många håll. All personal inklusive ledningsgruppen arbetade med mål- och visionsarbetet samt handlingsplaner. Varje avdelning har sitt arbete som görs på ordinarie arbetsplatsträffar och integreras i den dagliga verksamheten. Vi följer upp med våra chefer, lyssnar in vad som hänt så att de inte kan släppa frågorna. En viktig del är att ledningsgruppen själva visar på att de också arbetar med sina frågor och inte prioriterar bort dem för ”viktigare saker”. Att ledningsgruppen går före, lyssnar och är engagerad är en nyckelfråga i sammanhanget.

Trivs folk blir det en bättre prestation
Vi frågar Hans om det är viktigt att kunna sätta kronor på vad man fått ut av satsningen, men får ett svar att de inte har ett behov utav det. Det är mer att vi satsar på individen, lär oss vad som driver människor framåt och får ”payback” i olika delar av organisationen. För mig är det tillräckligt att se. Trivs folk blir det en bättre prestation, avslutar Hans Hansson.
Ansvarig från Svenska Hälsopromotiongruppen var Anders Hanson.
För frågor kontakta honom på tel 0322 – 63 70 00 eller anders@halsopromotiongruppen.se ››

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: