FÖR ARBETSGRUPPEN – Vem har gjort slut på mjölken?

75 kr inkl. moms

Artikelnr: ISBN: 978-91-980339-2-2 Kategori:

Beskrivning

En salutogen tankebok om rädslans makt och kärlekens kraft i arbetslivet.

av Anders Hanson (2016), Alingsås: Salutogen ledarskap Sverige AB (2016)

Detta är en arbetsbok för att utveckla en mer Salutogen Kultur i arbetsgruppen. En nyfiken bok som alla kan läsa, reflektera och samtala kring. Man får börja med sig själv, känna igen sig i sin grupp och hitta det goda förhållningssättet i mötet med kunden. 

Berättelsen är en metafor som illustrerar hur små detaljer i vardagen kan hjälpa eller stjälpa ett gott klimat. Berättelsen beskriver situationer som automatiskt blir en spegel av hur man upplever sig själv och sin egen verklighet. Då kan insikter väckas som så småningom kan leda till att man vill ändra sitt eget sätt att vara och bidra på den egna arbetsplatsen. 

Boken är salutogen, den ställer hälsofrämjande frågor. Hur blir livet bra? Hur blir arbetsplatsen trevlig? Hur blir verksamheten framgångsrik?

Det är frågor som söker svar på vad som behövs för att det vi vill ska bli. Det är ett salutogent sätt att både fråga och tänka. Det ökar chansen att resan, eller livet eller utvecklingen går i en gynnsam riktning.

Alternativet är att bli upptagen av det som besvärar eller har blivit fel. Risken är då att en massa tankemöda går åt för att förstå varför det är besvärligt och fel. Ännu mer energi kan försvinna när varje fel ska härledas till vem det var som orsakade felet.

Vem har gjort slut på mjölken är den enkla frågan som i sin förlängning kan påverka balansen mellan rädsla och kärlek i mänskliga sammanhang. Dessa två grundläggande drivkrafter påverkar hela tiden dig och det sammanhang du finns i. Om livet ska bli så bra det kan så måste kärlek, det vill säga omtanke, respekt och uppskattning få det största utrymmet. I grunden vill alla detta, det är medfött. Men om vi inte påminner om vilket fokus vi väljer så riskerar rädslan att vinna. Hur gör du för att styra din tillvaro mot mer omtanke, respekt och uppskattning?

Den här lilla skriften vill ge inspiration att fundera över hur detta går till. Det kan man göra på egen hand, diskutera i arbetsgruppen eller fråga den som verksamheten är till för, kunden till exempel. Det finns inga färdiga svar, desto fler idéer, tankar och frågor.

Målgrupp

Grupper som vill ha något annorlunda och inspirerande för att komma igång med en dialog som stärker klimat och kulturen på arbetsplatsen.

Författaren
Anders Hanson är engagerad förespråkare av det salutogena synsättet, både som föreläsare och författare. Han använder ännu en gång sina erfarenheter som pedagog och processledare för att förenkla det salutogena tänkandet och förbättringsarbetet.

 

UR INNEHÅLLET

1. Bageriet – en vanlig arbetsplats, 5

2. En glad bagare, 11

3. Här får man göra allting själv, 18

4.Vad ska det här slitet vara bra för? 25

5. Vad är salutogent? 32

6. Kasam blev svaret på frågan, 35

7. Den friska arbetsplatsen, 37

8. Den friska kulturen, 43

9. Man får börja med sig själv, 46

1 recension av FÖR ARBETSGRUPPEN – Vem har gjort slut på mjölken?

 1. Staffan Wåhleman (verifierad ägare)

  Hej!
  Först vill jag tack er för att ni finns, ni sätter ord på det som jag bär inom mig och det ger mig styrka att söka/arbeta vidare på det spår som jag tror på.

  Boken är mycket bra, dess enkla konkreta exempel beskriver klockrent hur klimatet på många arbetsplatser ser ut tror jag.

  Själv är jag mycket intresserad av psykosociala arbetsmiljöfrågor, jag är hälsoinspiratör och arbetar med internutbildningar för våra medarbetare.
  Jag har använt boken i min föreläsning om arbetsklimat…..

  Vänliga hälsningar

  Pia Sämfors
  Planeringsledare
  Borås Stad – Kost och lokalvård

Skriv en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *