PAKETERBJUDANDE – Salutogent Ledarskap & KasamDIALOGEN® – Salutogent tänkande

430 kr inkl. moms

Kategori:

Beskrivning

Boken Salutogent Ledarskap
av Anders Hanson (2010), Stockholm: Fortbildning AB (Bokrelease den 12 januari 2010)

Boken vänder sig till er som är ledare inom offentlig och privat sektor. Jag väljer att använda ordet medarbetare men hoppas att du kan läsa in andra roller som till exempel deltagare, elev, klient eller vilken det nu är som du möter i ditt ledarskap. Jag tror att den idé jag för fram är tillämpbar i många olika sammanhang och kan vara en tillgång i en tid som så starkt betonar materiella och rationella lösningar.

Boken presenterar en idé om ett ledarskap som tar utgångspunkt i det mänskliga men som samtidigt vill skapa förutsättningar för att människan ska lyckas med det hon gör. Det är en tanke om att människans hälsa och välbefinnande måste värnas och främjas. Samtidigt kan produktiva kvaliteter som intresse, arbetsglädje och förmåga uppstå.

Vad som förklarar att människan fungerar och mår bra går att söka hos individen själv, i hennes sammanhang och i samhället i stort. Ledarskapet ska påverka sammanhanget att bli mer gynnsamt både för människans välbefinnande och för hennes förmåga att uppnå goda resultat i det hon gör. Det är en idé om värdeskapande som utgår från att det finns värdefulla förutsättningar och resurser hos varje människa. En sådan syn på människan kommer då att påverka hur vi leder henne.

För att kunna vägleda dig som läsare från filosofi och teori till praktik och gott ledarskap är boken upplagd i tre delar:

  1. Bakgrunden till salutogenes och kasam
    Tankar om arbetslivets utveckling från tidig industrialisering och fram till där vi befinner oss i idag. Det är dessa förutsättningar som motiverar att det salutogena ledarskapet behövs. Boken berättar om Aaron Antonovsky, vem han var och vad hans forskning bidragit med.
  2. Beskrivning av den salutogena idén och teorin om känsla av sammanhang
    Vad är detta och hur kan det kopplas till ledarskap? Det salutogena synsättet och kasam som teori beskrivs så pass ingående att du som läsare ska kunna ta ställning till om detta är användbart för dig. En del praktiska exempel finns med för att visa på möjligheten att tillämpa ett salutogent ledarskap.
  3. Tillämpning av det salutogena ledarskapet
    Tanken är att du ska få ytterligare hjälp att koppla filosofi och teori till ditt eget ledarskap. Exempel från organisationer i olika sektorer där ledare provat på ett salutogent tänkande i både ledarskap och organisering.

 

I boken Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång presenterar författaren sin ledarskapsfilosofi
Den utgår från ett salutogent perspektiv som visat sig mycket användbart som utgångspunkt och inriktning för ett framgångsrikt ledarskap. Salutogenes innebär att söka hälsans ursprung. Det passar väl in på vad ledarskap i grunden går ut på, nämligen att hitta och påverka de förutsättningar som gör att människor, arbetsgrupper och organisationer fungerar och mår bra.

Författaren
Anders Hanson är utbildare inom hälsopromotion och ledarskap och sedan mer än 20 år engagerad i ledarutvecklingsuppdrag. Under 1990-talet var han knuten till Högskolan Väst inom arbetspsykologi och pedagogik. Anders är författare bland annat till Hälsopromotion i arbetslivet (Studentlitteratur, 2004. Vi lever i en tid där arbetslivet ständigt måste anpassas till teknik, ekonomi,marknad och andra samhällsvillkor. Tillvaron utanför arbetslivet är inte heller helt enkel att få ordning på, särskilt för den som är ung och ska hitta sin mening och forma sitt livssammanhang. De mänskliga förutsättningarna kommer på många sätt i andra hand.

SAMTALSKORT FÖR SKOLAN – KasamDIALOGEN – Salutogent tänkande (för skolan)
Pedagogisk samtalskortlek för Salutogena samtal

Med känsla av sammanhang som utgångspunkt har Hälsopromotion Gruppen tagit fram en kortlek som kan bli verktyg för att få igång lite salutogent tänkande i klassrummet. Nu kan vi spela kort även i skolan för att bygga värdegrund och mening genom salutogena samtal.

Den originalversion som är anpassad för arbetslivet introducerades vid en utbildning för ledare i december 2008 och har sedan bidragit till många intressanta sittningar i olika chefsgrupper och arbetsgrupper. Nu är det dags att testa detta inom skolans värld.

Idén
Både lärarledarskap och elevledarskap är något som blir till i sitt sammanhang. Då är upplevelsen av sammanhanget avgörande och en god Känsla av sammanhang något att sträva mot. Med denna övnings cirka 40 frågekort kan en grupp om 4-7 personer komma igång med utvecklande samtal om vad som gör tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull. Vi har upplevt det nästan märkligt att några frågekort kan vara så effektiva i att skapa öppenhet och nyfikenhet på varandra och våra olika tankar och reflektioner. En enkel förklaring är att samtalet startar vid en fråga eller ett påstående som står skrivet på ett kort. Det blir då lättare att betrakta och reflektera detta påstående utan att det behöver kännas privat. Med en lagom stor grupp och en god introduktion och ”spelordning”, så kan den fungera utmärkt för att komma in på såväl skolans som livets viktiga frågor. Det blir ett otvunget sätt att få upp värdegrund och meningsfrågor ”på bordet”.

Individen i centrum
Frågorna handlar om mig själv men hela tiden med möjligheten att välja vad jag vill berätta och ta upp till gemensam reflektion. Frågorna överför begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till ett mer konkret, vardagligt och i vissa delar också personligt plan. Vi får en struktur i dialogen som hjälper oss att hålla en trygg nivå där man kan vara personlig – utan att bli alltför privat.

Öppenhet och tillit
Reflektionen utgår från mig själv och hur jag upplever olika saker. I dialogen med andra får mina egna tankar nya infallsvinklar. Tillsammans får vi en upplevelse av att faktiskt ha väldigt mycket gemensamt och att det skapar en god känsla av att mötas i samtal som rör sig bortom vardagens ”teater” och yta.

Utveckling och lärande
Genom att mötas på ett sätt som främjar relationen, blir vi tryggare när vi möts i vardagens roller. Förutsättningarna förbättras för gott bemötande och effektiv kommunikation, utveckling och lärande. Med kasam som tankemodell har den främjande processen nu startat!

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”PAKETERBJUDANDE – Salutogent Ledarskap & KasamDIALOGEN® – Salutogent tänkande”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *